Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1.Πιστεύετε πραγματικά ότι μπορείτε να φτιάξετε μια φωνή που να πνίξει την Φωνή του Θεού; 2 Πιστεύετε ότι μπορείτε να επινοήσετε ένα σύστημα σκέψης που μπορεί να σας χωρίσει από Αυτόν; 3Πιστεύετε ότι μπορείτε να σχεδιάσετε την ασφάλεια και την χαρά σας καλύτερα απ᾽ό,τι μπορεί Εκείνος; 4Δεν χρειάζεται να είστε προσεκτικοί ούτε απρόσεκτοι αλλά χρειάζεται να αφήσετε τις έγνοιες σας σε Αυτόν, επειδή Εκείνος φροντίζει για εσάς. 5 Βρίσκεστε κάτω από την φροντίδα Του, επειδή σας αγαπά. 6 Η Φωνή Του πάντοτε σας υπεν­θυμίζει ότι όλη η ελπίδα είναι δική σας, εξαιτίας της φροντίδας Του. 7Δεν μπορείτε να επι­λέξετε να την αποφύγετε, επειδή αυτό δεν είναι το Θέλημα Του αλλά μπορείτε να διαλέ­ξετε να αποδεχθείτε την φροντίδα Του και να χρησιμοποιήσετε την απεριόριστη δύναμη της για όλους εκείνους Τους οποίους δημιούργησε μέσω αυτής.
2.Υπήρξαν πολλοί θεραπευτές που δεν θεράπευσαν τους εαυτούς τους. 2Δεν μετακίνη­σαν βουνά με την πίστη τους, επειδή η πίστη τους δεν ήταν πλήρης. 3Κάποιοι από αυτούς κάποτε θεράπευσαν αρρώστους αλλά δεν ανέστησαν νεκρούς. 4Αν ο θεραπευτής δεν έχει θεραπεύσει τον εαυτό του δεν μπορεί να πιστέψει ότι στα θαύματα δεν υπάρχει βαθμός δυσκολίας. 5Δεν έχει μάθει ότι κάθε νους που δημιούργησε ο Θεός αξίζει εξίσου να θερα­πευτεί, επειδή ο Θεός τον δημιούργησε ως μία ολότητα. 6 Απλά σας ζητείται να επιστρέ­ψετε τον νου στον Θεό, όπως Εκείνος τον δημιούργησε. 7Σας ζητά μόνο ό,τι σας έδωσε, γνωρίζοντας ότι αυτό θα σας θεραπεύσει. 8Νοητική υγεία σημαίνει ολότητα και η νοητική υγεία των αδελφών σας είναι η δική σας.
3.Γιατί θα πρέπει να ακούτε τα παράλογα, ατέλειωτα καλέσματα όταν μπορείτε να γνω­ρίζετε ότι η Φωνή του Θεού είναι μέσα σας; 2Ο Θεός εμπιστεύτηκε το Πνεύμα Του σ᾽εσάς και ζητά να εμπιστευτείτε το δικό σας σ᾽Εκείνον. 3Θέλει να το κρατήσει σε τέλεια ειρήνη, επειδή είστε από τον ίδιο νου και πνεύμα με Αυτόν. 4 Το να αποκλείσετε τον εαυτό σας από την Εξιλέωση είναι η τελευταία αμυντική γραμμή του εγώ που υπερασπίζεται την ύπαρξη του. 5Αντανακλά και την ανάγκη του εγώ να διαχωρίζεται και την δική σας προ­θυμία να συμφωνήσετε με αυτήν του την τάση. 6Αυτή η προθυμία σημαίνει ότι δεν θέλετε να θεραπευτείτε.
4.Αλλά τώρα ήρθε η ώρα. 2Δεν σας ζητήθηκε να φτιάξετε το σχέδιο της σωτηρίας μόνοι σας. 3 Όπως σας έχω ήδη πει δεν θα μπορούσατε να φτιάξετε εσείς το γιατρικό. 4Ο Ίδιος ο Θεός σας έδωσε την τέλεια Διόρθωση για όλα όσα κατασκευάσατε και τα οποία δεν συμ­φωνούν με το Άγιο Θέλημα Του. 5Εγώ κάνω τώρα το σχέδιο Του πλήρως κατανοητό σ᾽ εσάς, επεξηγώντας το και σας λέω για τον ρόλο σας σε αυτό και πόσο επείγον είναι να τον εκπληρώσετε. 6Ο Θεός θλίβεται για την “θυσία” των παιδιών Του που πιστεύουν ότι γι᾽Αυτόν, έχουν χαθεί.
5.Κάθε φορά που δεν είστε πλήρως χαρούμενοι, είναι επειδή έχετε αντιδράσει με έλλει­ψη αγάπης προς ένα από τα δημιουργήματα του Θεού. 2Κι αφού το αντιλαμβάνεστε αυτό ως “αμαρτία”, υιοθετείτε αμυντική στάση επειδή περιμένετε επίθεση. 3Η απόφαση να αντι­δράσετε με αυτόν τον τρόπο είναι δική σας και γι᾽αυτό μπορεί να αναιρεθεί. 4 Δεν μπορεί να αναιρεθεί με μετάνοια, όπως την αντιλαμβάνεστε με την συνηθισμένη έννοια, επειδή ακρι­βώς ο τρόπος που την αντιλαμβάνεστε εμπεριέχει ενοχή. 5Εάν επιτρέψετε στον εαυτό σας να νιώσει ένοχος, θα ενισχύσετε το λάθος αντί να το αφήσετε να απαλειφθεί.
6.Η απόφαση δεν μπορεί να είναι δύσκολη. 2 Αυτό είναι πράγματι φανερό, αν συνειδητο­ποιήσετε ότι πρέπει να έχετε αποφασίσει να μην είστε απόλυτα ευτυχείς εφόσον έτσι νιώ­θετε. 3Συνεπώς, το πρώτο βήμα αποκατάστασης είναι να συνειδητοποιήσετε ότι έχετε εμπράκτως αποφασίσει με λάθος τρόπο αλλά μπορείτε εξίσου εμπράκτως να αλλάξετε απόφαση. 4Να είστε απόλυτα ξεκάθαροι με τον εαυτό σας ως προς αυτό, ώστε να έχετε πλήρη επίγνωση ότι η διαδικασία αποκατάστασης, η οποία δεν προέρχεται από εσάς, είναι μέσα σας, επειδή μέσα σας την έθεσε ο Ίδιος ο Θεός. 5Ο ρόλος σας είναι απλώς να επα­ναφέρετε την σκέψη σας σ᾽εκείνο το σημείο όπου διαπράχθηκε το λάθος και να το παρα­δώσετε στην ειρήνη της Αναίρεσης. 6Πείτε αυτό στον εαυτό σας, όσο πιο ειλικρινά μπορείτε, ενθυμούμενοι ότι το Άγιο Πνεύμα θα ανταποκριθεί πλήρως και στην πιο ελάχιστη πρόσκληση σας :
7 Πρέπει να έχω πάρει λάθος απόφαση, επειδή δεν έχω ειρήνη.
8 Εγώ, προσωπικά, πήρα αυτή την απόφαση αλλά μπορώ επίσης ν᾽αποφασίσω διαφορετικά.
9 Θέλω νἀποφασίσω διαφορετικά, επειδή θέλω να είμαι εν ειρήνη.
10 Δεν νιώθω ενοχή, επειδή το Άγιο Πνεύμα θα απαλείψει όλες τις συνέπειες της λανθασμένης απόφασης μου, εάν Του το επιτρέψω.
11 Επιλέγω να του Το επιτρέψω, αφήνοντας Το να επιλέξει τον Θεό για μένα.

Share