Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1. Ο κόσμος όπως τον αντιλαμβάνεσαι δεν μπορεί να έχει δημιουργηθεί από τον Πατέ­ρα διότι ο κόσμος δεν είναι όπως τον βλέπεις. 2Ο Θεός δημιούργησε μόνο το αιώνιο ενώ ό,τι βλέπεις είναι φθαρτό. 3Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει ένας άλλος κόσμος τον οποίο δεν βλέπεις. 4Η Βίβλος μιλά για ένα νέο Ουρανό και μια νέα γη αλλά αυτό δεν είναι κυριολεκτικό διότι ό,τι είναι αιώνιο δεν μπορεί να δημιουργηθεί ξανά. 5Να αντιλαμβάνεσαι κάτι εκ νέου σημαίνει απλά να το αντιλαμβάνεσαι ξανά υπονοώντας ότι πριν ή στο ενδιά­μεσο διάστημα, δεν αντιλαμβανόσουν καθόλου. 6Τι είναι, λοιπόν, ο κόσμος που προσμένει την αντίληψή σου όταν τον δείς;
2. Κάθε σκέψη αγάπης, που είχε ποτέ ο Υιός του Θεού, είναι αιώνια. 2Οι σκέψεις αγάπης, που αντιλαμβάνεται ο νους του σε αυτόν τον κόσμο, είναι η μοναδική πραγματικό­τητα αυτού του κόσμου. 3Εξακολουθούν να είναι αντιλήψεις διότι ο ίδιος εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι διαχωρισμένος. 4᾽Ομως, είναι αιώνιες διότι είναι σκέψεις αγάπης. 5Κι εφόσον είναι σκέψεις αγάπης είναι όμοιες με τον Πατέρα και συνεπώς είναι αθάνα­τες. 6Ο αληθινός κόσμος μπορεί πραγματικά να γίνει αντιληπτός. 7Το μόνο που χρειάζεται είναι η προθυμία να μην αντιλαμβάνεσαι τίποτε άλλο. 8Διότι αν αντιλαμβάνεσαι και το καλό και το κακό, τότε δέχεσαι εξίσου και το ψεύτικο και το αληθινό και δεν κάνεις καμία διά­κριση μεταξύ τους.
3.Το εγώ είναι σε θέση να δει και λίγο καλό αλλά ποτέ μόνο το καλό. 2Να γιατί οι αντιλήψεις του είναι τόσο ασταθείς. 3Δεν απορρίπτει εντε­λώς την καλοσύνη διότι αυτό δεν θα το δεχόσουν. 4Όμως, πάντα προσθέτει κάτι που δεν είναι πραγματικό στο πραγματικό, συγχέοντας την ψευδαίσθηση με την πραγματικότητα. 5Διότι οι αντιλήψεις δεν μπορούν να είναι μερικώς αληθείς. 6Εάν πιστεύεις και στην αλήθεια και στην ψευ­δαίσθηση δεν μπορείς να πεις ποιά είναι η αλήθεια. 7Προκειμένου να εγκαθιδρύσε­ις την προσωπική σου αυτονομία αποπειράθηκες να δημιουργήσεις ανόμοια από τον Πατέρα σου, πιστεύοντας πως ό,τι κατασκεύασες είναι σε θέση να είναι ανόμοιο από Εκείνον. 8Όμως, ό,τι είναι αληθινό είναι όπως Αυτός. 9Εάν αντιλαμβάνεσαι μόνο τον αληθινό κόσμο θα οδηγηθείς στον αληθινό Ουρανό διότι αυτό θα σε κάνει ικανό να τον κατανοήσεις.
4.Η αντίληψη της καλοσύνης δεν αποτελεί γνώση αλλά η άρνηση του αντιθέτου της καλοσύνης, σου επιτρέπει να αναγνωρίσεις μια κατάσταση στην οποία δεν υπάρχουν αντίθετα. 2Και αυτή είναι η προϋπόθεση για την γνώση. 3Δίχως αυτήν την επίγνωση δεν πληροίς τις προϋποθέσεις για την γνώση και μέχρι να τις έχεις δεν θα γνωρίζεις ότι η γνώση είναι ήδη δική σου. 4Έχεις κατασκευάσει πολλές ιδέες τις οποίες έχεις παρεμβάλλει ανάμεσα σ᾽ εσένα και στον Δημιουργό σου και αυτές οι πεποιθήσεις συνθέτουν τον κόσμο όπως τον αντιλαμβάνεσαι. 5Η αλήθεια δεν απουσιάζει από εδώ αλλά έχει συσκοτιστεί. 6Δεν γνωρίζεις την διαφορά ανάμε­σα σε αυτό που κατασκεύασες και σε αυτό που δημιούργησε ο Θεός και έτσι δεν γνωρίζε­ις την διαφορά ανάμεσα σε αυτό που έχεις κατασκευάσει και σε αυτό που έχεις δημιουργήσει. 7Να πιστεύεις ότι μπορείς να αντιληφθείς τον αληθινό κόσμο σημαίνει να πιστεύεις ότι μπορείς να γνωρίσεις τον εαυτό σου. 8Μπορείς να γνωρίσεις τον Θεό, επειδή η Βούλησή Του είναι να είναι γνωστός. 9Ο πραγματικός κόσμος έχει διαφυλαχθεί για σένα από το Άγιο Πνεύμα, προστατευμέ­νος από ό,τι κατασκεύασες και είναι σωτήριο να αντιλαμβάνεσαι μόνο αυτό διότι είναι η αναγνώριση ότι, πραγματικότητα είναι μόνο αυτό που είναι αληθινό.

Share