Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1. Ο κόσμος τον οποίο αντιλαμβάνεστε δεν μπορεί να έχει δημιουργηθεί από τον Πατέ­ρα διότι ο κόσμος δεν είναι όπως τον βλέπετε. 2Ο Θεός δημιούργησε μόνο το αιώνιο ενώ ό,τι βλέπετε είναι εφήμερο και φθαρτό. 3Συνεπώς, πρέπει να υπάρχει ένας άλλος κόσμος τον οποίο δεν βλέπετε. 4Η Βίβλος μιλά για ένα νέο Ουρανό και μια νέα γη, αλλά αυτό δεν είναι κυριολεκτικό διότι ό,τι είναι αιώνιο δεν μπορεί να αναδημιουργηθεί. 5Το να αντιλη­φθείτε κάτι εκ νέου σημαίνει να το αντιληφθείτε ξανά υπονοώντας ότι πριν, ή στο ενδιά­μεσο διάστημα, δεν ήσασταν σε θέση να το αντιληφθείτε καθόλου. 6Τι είναι, λοιπόν, ο κόσμος που θα έρθει στην αντίληψη σας όταν τον δείτε;
2. Κάθε σκέψη αγάπης, που είχε οποτεδήποτε ο Υιός του Θεού, είναι αιώνια. 2Οι σκέψεις αγάπης, που αντιλαμβάνεται ο νους του σ αυτόν τον κόσμο, είναι η μοναδική πραγματικό­τητα του κόσμου αυτού. 3Εξακολουθούν να έχουν το στοιχείο της αντίληψης διότι ο ίδιος εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι διαχωρισμένος. 4Ομως, είναι αιώνιες διότι είναι σκέψεις αγάπης. 5Κι εφόσον είναι σκέψεις αγάπης είναι σαν τον Πατέρα και συνεπώς είναι αθάνα­τες. 6Ο αληθινός κόσμος μπορεί να γίνει άμεσα αντιληπτός. 7Το μόνο που χρειάζεται είναι η προθυμία να μη γίνεται αντιληπτό οτιδήποτε άλλο. 8Διότι αν αντιλαμβάνεστε και το καλό και το κακό, τότε δέχεστε και το ψεύτικο και το αληθινό και δεν μπορείτε να κάνετε τη διά­κριση μεταξύ τους.
3.Το εγώ είναι σε θέση να δει και λίγο το καλό, αλλά όχι εξ ολοκλήρου μόνο το καλό. 2Να γιατί οι αντιλήψεις του έχουν τόση ποικιλία και μεταβλητότητα. 3Δεν απορρίπτει εντε­λώς την καλοσύνη διότι αυτό δεν θα μπορούσατε να το δεχτείτε. 4Όμως, πάντα προσθέτει στο αληθινό κάτι ψεύτικο έτσι ώστε να συγχέει την ψευδαίσθηση και την αλήθεια. 5Διότι η αντίληψη δεν μπορεί να είναι μερικώς αληθινή. 6Εάν πιστεύετε στην αλήθεια και στην ψευ­δαίσθηση δεν μπορείτε να ξεχωρίσετε τι είναι πραγματικό. 7Προκειμένου να εγκαθιδρύσε­τε την προσωπική σας αυτονομία αποπειραθήκατε να δημιουργήσετε με διαφορετικό τρόπο, από αυτόν του Πατέρα σας, πιστεύοντας πως ό,τι κατασκευάσατε είναι σε θέση να διαφέρει από Εκείνον. 8Όμως, ό,τι είναι αληθινό είναι όπως Αυτός. 9Εάν αντιλαμβάνεστε μόνο τον αληθινό κόσμο θα οδηγηθείτε στον αληθινό Ουρανό διότι θα είστε σε θέση να τον κατανοήσετε.
4.Η αντίληψη της καλοσύνης δεν αποτελεί γνώση αλλά η άρνηση του αντίθετου της καλοσύνης σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε μια κατάσταση στην οποία δεν υπάρχουν αντι­θέσεις. 2Αυτό είναι γνώση. 3Δίχως αυτή την επίγνωση δεν έχετε τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη γνώση κι έτσι δεν μπορείτε να γνωρίσετε πως η γνώση ήδη σας ανήκει. 4Έχετε κατασκευάσει πολλές ιδέες τις οποίες παρεμβάλλετε ανάμεσα σ εσάς και στον Δημιουργό σας και αυτές οι πεποιθήσεις συνθέτουν τον κόσμο τον οποίο αντιλαμβάνεστε. 5 Η αλήθεια δεν απουσιάζει εδώ, αλλά έχει συσκοτιστεί. 6Δεν γνωρίζετε τη διαφορά ανάμε­σα σ αυτό που κατασκευάσατε και σ αυτό που δημιούργησε ο Θεός και έτσι δεν γνωρίζε­τε τη διαφορά ανάμεσα σ αυτό που έχετε κατασκευάσει και σ αυτό που έχετε δημιουργή­σει. 7Η πίστη πως μπορείτε να αντιληφθείτε τον αληθινό κόσμο είναι η πίστη ότι μπορείτε να γνωρίσετε τον εαυτό σας. 8Μπορείτε να γνωρίσετε τον Θεό, επειδή αυτό είναι το Θέλη­μα Του.9Ο αληθινός κόσμος έχει διαφυλαχθεί για σας από το Άγιο Πνεύμα, προστατευμέ­νος απ ό,τι κατασκευάσατε. 10Αντιλαμβανόμενοι μόνο τον αληθινό κόσμο δέχεστε τη λύτρωση και τη σωτηρία διότι επιλέγοντας να αντιλαμβάνεστε μόνο αυτόν, αναγνωρίζετε πως μόνο το αληθινό υπάρχει πραγματικά.

Share