Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1.Όμως αν το Άγιο Πνεύμα μπορεί να μετατρέψει κάθε καταδίκη που αποδώσατε στον εαυτό σας σε ευλογία τότε η καταδίκη δεν μπορεί να είναι αμαρτία. 2Η αμαρτία είναι το μόνο πράγμα στον κόσμο που δεν μπορεί να αλλάξει. 3Δεν μπορεί να μεταλλαχθεί. 4Και ο κόσμος εξαρτάται από αυτή την αμεταβλητότητα. 5Η μαγεία του κόσμου μπορεί να φαίνεται πως κρύβει τον πόνο της αμαρτίας από τους αμαρτωλούς εξαπατώντάς τους με την λάμψη του και με τεχνάσματα. 6Όμως όλοι γνωρίζουν πως το κόστος της αμαρτίας είναι ο θάνατος. 7Και έτσι είναι. 8Επειδή η αμαρτία επιζητά το θάνατο, υπάρχει η επιθυμία να γίνει το θεμέλιο του κόσμου σίγουρο όπως η αγάπη, αξιόπιστο όσο ο Ουρανός και τόσο δυνατό όπως ο Ίδιος ο Θεός. 9Ο κόσμος έτσι είναι ασφαλής από την αγάπη για όσους νομίζουν πως η αμαρτία μπορεί όντως να υπάρξει. 10Και αυτό δεν θα αλλάξει εφόσον έτσι το πιστεύουν. 11Όμως είναι δυνατόν αυτό που δημιούργησε ο Θεός να μην μοιράζεται τις ιδιότητες της δημιουργίας Του ή να αντιτίθεται σε αυτή;
2. Δεν μπορεί η επιθυμία του “αμαρτωλού” για τον θάνατο να είναι εξίσου ισχυρή με το Θέλημα του Θεού για την ζωή. 2Κι ούτε μπορεί η βάση ενός κόσμου που Εκείνος δεν δημιούργησε να είναι στέρεη και ασφαλής όσο ο Ουρανός. 3Πώς είναι δυνατόν η κόλαση και ο Ουρανός να είναι το ίδιο πράγμα; 4Και είναι δυνατόν να μην μπορεί να αλλάξει αυτό που δεν υπήρξε το Θέλημά Του; 5Τί άλλο εκτός από το Θέλημα Του είναι αμετάβλητο; 6Ποια ευχή θα μπορούσε να εναντιωθεί στο Θέλημά Του και να παραμείνει αμετάτρεπτη; 7Αν μπορούσατε να συνειδητοποιήσετε πως μόνο το Θέλημά Του είναι αμετάβλητο αυτά τα μαθήματα δεν θα σας ήταν δύσκολα.  8Διότι αυτό είναι που δεν πιστεύετε. 9Όμως δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να μπορείτε να πιστέψετε αν βλέπατε τί πραγματικά υπάρχει.
3. Ας επανέλθουμε σε αυτό που είπαμε πριν και ας το σκεφτούμε πιο προσεκτικά. 2Από τα δύο ένα πρέπει να ισχύει: ή ο Θεός είναι παράφρων ή αυτός ο κόσμος είναι φρενοκομείο. 3Ούτε μία Σκέψη Του δεν βγάζει νόημα σε αυτό τον κόσμο. 4Και τίποτα απ’ αυτά που ο κόσμος πιστεύει ως αληθινό δεν έχει νόημα στο Νου του Θεού.5 Αυτό που δεν έχει κανένα νόημα και λογική είναι παρανοϊκό. 6Και αυτό που είναι παρανοϊκό δεν μπορεί να είναι η αλήθεια. 7Αν έστω και μία πεποίθηση από αυτές που τους δίνεται τόση αξία εδώ, ήταν αληθινή τότε κάθε Σκέψη που έκανε ποτέ ο Θεός θα ήταν ψευδαίσθηση. 8Και αν μία Σκέψη Του είναι αληθινή, τότε όλες οι πεποιθήσεις που ο κόσμος θεωρεί λογικές είναι ψεύτικες και εντελώς παράλογες. 9Αυτή είναι η επιλογή που κάνετε. 10Μην επιχειρείτε να την δείτε διαφορετικά, κι ούτε να την διαστρεβλώνετε σε κάτι που δεν είναι. 11Διότι αυτή είναι η μόνη απόφαση που μπορείτε να πάρετε. 12Τα υπόλοιπα εξαρτώνται από τον Θεό κι όχι από σας.
4. Να δικαιολογήσετε οποιαδήποτε αξία αυτού του κόσμου σημαίνει να αρνηθείτε την πνευματική υγεία του Πατέρα σας όπως επίσης και την δική σας. 2Διότι ο Θεός και ο αγαπημένος Υιός Του δεν σκέφτονται διαφορετικά ο ένας από τον άλλο. 3Και είναι η συμφωνία της σκέψης τους που κάνει τον Υιό συνδημιουργό με τον Νου του Οποίου η Σκέψη τον δημιούργησε. 4Έτσι, αν αυτός επιλέγει να πιστεύει μία σκέψη που αντίκειται στην αλήθεια, έχει αποφασίσει πως δεν είναι Υιός του Πατέρα του επειδή ο Υιός είναι παράφρονας. 5Έχει επιλέξει να πιστεύει πως η λογική πρέπει να βρίσκεται αλλού και όχι στον Πατέρα και τον Υιό. 6Αυτό είναι που πιστεύετε. 7Μην νομίζετε πως αυτή η πεποίθηση εξαρτάται από την μορφή που παίρνει. 8Η αμαρτία δεν είναι αληθινή επειδή ο Πατέρας και ο Υιός δεν είναι παράφρονες. 9Αυτός ο κόσμος δεν έχει κανένα νόημα επειδή στηρίζεται στην αμαρτία.10 Ποιός θα δημιουργούσε κάτι το αμετάβλητο αν αυτό δεν στηριζόταν στην αλήθεια;
5. Το Άγιο Πνεύμα έχει την δύναμη να αλλάξει τα θεμέλια του κόσμου που βλέπετε και να τα κάνει κάτι άλλο∙ μία βαση που δεν είναι παράλογη, στην οποία μία λογική αντίληψη μπορεί να βασιστεί, και να υπάρξει η αντίληψη ενός άλλου κόσμου. 2Ενός κόσμου στον οποίο δεν υπάρχουν αντιθέσεις έτσι που ο Υιός του Θεού να οδηγείται στην λογική και στην χαρά. 3Τίποτα δεν γίνεται μάρτυρας του θανάτου και της σκληρότητας, του διαχωρισμό και των διαφορών. 4Διότι εδώ τα πάντα γίνονται αντιληπτά ως ένα και κανείς δεν χάνει, έτσι όλοι είναι κερδισμένοι.
6. Δοκιμάστε όλα όσα πιστεύετε έναντι αυτού του αιτήματος και κατανόηστε πως ό,τι ότι πληρεί αυτή την προϋπόθεση αξίζει την πίστη σας. 2Τίποτα άλλο όμως δεν την αξίζει. 3Αυτό που δεν είναι αγάπη είναι αμαρτία και το καθένα από αυτά αντιλαμβάνεται το άλλο ως παρανοϊκό και δίχως νόημα. 4Η αγάπη είναι η βάση ενός κόσμου που για τους αμαρτωλούς είναι ολότελα παρανοϊκός, ενώ αυτοί πιστεύουν πως ο δικός τους τρόπος οδηγεί στη λογική. 5Όμως η αμαρτία είναι εξίσου παρανοϊκή για τα μάτια της αγάπης που γεμάτα καλοσύνη κοιτάζουν πέρα από την τρέλα και αναπαύονται γεμάτα ειρήνη στην αλήθεια. 6Ο κάθε ένας βλέπει έναν κόσμο αναλλοίωτο, όπως ο ίδιος ορίζει την αμετάβλητη και αιώνια αλήθεια αυτού που είσαστε. 7Και αντανακλά αυτό που ο Πατέρας και ο Υιός πρέπει να είναι, έτσι ώστε να καταστήσει αυτή την άποψη λογική και με νόημα.
7. Η ιδιαίτερή σας λειτουργία είναι η ιδιαίτερη μορφή μέσω της οποίας σας φαίνεται εύλογο ότι ο Θεός δεν είναι παρανοϊκός. 2 Το περιεχόμενο είναι το ίδιο. 3Η μορφή εξυπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες σας και τον ιδιαίτερο χρόνο και τόπο που νομίζετε ότι βρίσκεστε κι όπου μπορείτε να είστε ελεύθεροι από τόπο και χρόνο και από όλα αυτά που πιστεύετε πως πρέπει να σας περιορίζουν. 4Ο Υιός του Θεού δεν μπορεί να δεσμευθεί από τον χρόνο ή τον χώρο, ούτε από τίποτα που δεν είναι Θέλημα του Θεού. 5Όμως αν βλέπετε το Θέλημά Του ως παράνοια τότε γίνεται ιδιαίτερα αποδεκτό από εκείνους που είναι παράφρονες. 6Αυτό απαιτεί μία ιδιαίτερη επιλογή. 7Όμως αυτή η επιλογή δεν μπορεί να γίνει από έναν παράφρονα του οποίου το πρόβλημα είναι το ότι η επιλογή του δεν είναι ελεύθερη κι ούτε έχει γίνει με λογική και μέσα στο φως της.
8. Θα ήταν τρέλα να εμπιστευθεί κανείς την σωτηρία στον παράφρονα. 2Επειδή Εκείνος δεν παραλογίζεται, ο Θεός Του έχει ορίσει να ανυψώσει τον κόσμο προς την λογική έτσι που αυτή να συναντήσει τα μάτια όλων εκείνων που επέλεξαν την παράνοια ως την σωτηρία τους. 3Σε Εκείνον δίνεται η επιλογή της πιο κατάλληλης για Αυτόν μορφής∙ μία μορφή που δεν θα επιτεθεί στον κόσμο που βλέπει αλλά θα μπει μέσα σε αυτόν με ηρεμία και γαλήνη και θα του δείξει την παράνοιά του. 4 Είναι η μορφή του Ενός που δείχνει μία εναλλακτική λύση, έναν άλλο τρόπο να κοιτάξετε αυτό που βλέπατε πριν και να το αναγνωρίσετε ως τον κόσμο που ζείτε και νομίζατε ότι καταλαβαίνατε.
9. Τώρα πρέπει να τον αμφισβητήσετε επειδή η μορφή της εναλλακτικής (λύσης) είναι τέτοια που να μην μπορείτε να την αρνηθείτε, ούτε να την αγνοήσετε, ούτε να αποτύχετε να την κατανοήσετε. 2Η ιδιαίτερη λειτουργία του καθενός είναι έστι σχεδιασμένη ώστε να μπορεί να γίνει αντιληπτή ως εφικτή και όλο και περισσότερο επιθυμητή, καθώς αποδεικνύεται ότι είναι αυτή που πραγματικά επιθυμεί. 3Από αυτή την οπτική οι αμαρτίες του, καθώς και εκείνες που βλέπει στον κόσμο του προσφέρουν όλο και λιγότερα. 4Ώσπου να φθάσει στο σημείο να κατανοήσει πως του έχουν στοιχίσει την απώλεια της λογικής του στέκοντας εμπόδιο ανάμεσα σε Εκείνον και στην ελπίδα του να ξαναγίνει λογικός. 5Δεν έχει εγκαταληφθεί χωρίς ελπίδα διαφυγής από την παράνοια διότι έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο να παίξει ώστε όλοι να μπορέσουν να διαφύγουν από αυτή. 6Δεν μπορεί πλέον να μείνει χωρίς την ιδιαίτερη λειτουργία του στην ελπίδα για την ειρήνη όπως και ο Πατέρας δεν θα μπορούσε να αγνοήσει τον Υιό Του και να τον αφήσει έρμαιο στην απερισκεψία.
10. Τί άλλο υπάρχει να στηριχθεί κανείς παρά στην Αγάπη του Θεού; 2Και πού αλλού υπάρχει η λογική παρά μονάχα μέσα σε Αυτόν;3 Εκείνος που μιλά για Αυτόν (το Άγιο Πνεύμα) μπορεί να σας το δείξει μέσα από μία άλλη οπτική γωνία που διάλεξε για σας. 4Είναι θέλημα του Θεού να την θυμηθείτε κι έτσι να αναδυθείτε από τον βαθύτερο θρήνο στην υπέρτατη χαρά. 5Δεχθείτε την λειτουργία που σας έχει ανατεθεί μέσα στο σχέδιο του Θεού που σκοπό έχει να δείξει στον Υιό Του πως η κόλαση και ο Ουρανός είναι διαφορετικά μεταξύ τους κι όχι όμοια. 6Και πως στον Ουρανό είναι όλοι ίδιοι χωρίς τις διαφορές που θα μετέτρεπαν μία κόλαση σε Ουρανό κι έναν Ουρανό σε κόλαση, αν μια τέτοια παράνοια θα ήταν ποτέ εφικτή.
11. Η πεποίθηση που στηρίζει το γεγονός ότι κάποιος χάνει, αντανακλά την υποβόσκουσα άποψη πως ο Θεός πρέπει να είναι παράφρονας. 2Διότι σε αυτόν τον κόσμο φαίνεται πως κάποιος πρέπει να κερδίζει επειδή κάποιος άλλος έχασε. 3Αν αυτό ήταν αλήθεια τότε ο Θεός είναι πράγματι παράφρονας! 4Τί άλλο όμως αποτελεί αυτή η πεποίθηση παρά μία βασική άποψη που υποστηρίζει πως “η αμαρτία είναι αληθινή και κυβερνά τον κόσμο;” 5Για κάθε μικρό κέρδος πρέπει κάποιος να χάσει και να πληρώσει το ακριβές αντίτιμο σε αίμα και πόνο.6 Διότι το κακό θριαμβεύει και η καταστροφή είναι το τίμημα οποιουδήποτε κέρδους. 7Εσείς, που πιστεύετε πως ο Θεός είναι παράφρονας, εξετάστε αυτή την άποψη προσεκτικά και κατανοείστε πως ή ο Θεός ή η άποψη πρέπει να είναι παρανοϊκή, όχι όμως και τα δύο.
12. Η σωτηρία είναι η αναγέννηση της ιδέας πως κανείς δεν μπορεί να κερδίσει εις βάρος κάποιου άλλου. 2Και όλοι πρέπει να κερδίσουν αν ένας κερδίσει. 3Εδώ η λογική αποκαθίσταται. 4Και πάνω σε αυτό το θεμέλιο της αλήθειας και μόνο μπορεί να ακουμπήσει η πίστη στην αιώνια λογική του Θεού, μέσα σε τέλεια εμπιστοσύνη και τέλεια ειρήνη. 5Η λογική αποκαθίσταται καθώς όλες οι παράλογες πεποιθήσεις μπορούν να διορθωθούν εδώ. 6Και η αμαρτία πρέπει να είναι αδύνατη αν αυτό είναι αληθινό. 7Αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο στηρίζεται η σωτηρία, το σημείο εκκίνησης από όπου το Άγιο Πνεύμα δίνει νόημα και κατεύθυνση στο σχέδιο στο οποίο η ιδιαίτερη λειτουργία σας έχει το ρόλο της. 8Εδώ η ιδιαίτερη λειτουργία σας ολοκληρώνεται επειδή μοιράζεται η λειτουργία του συνόλου.
13. Θυμηθείτε πως ο πειρσμός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η παρανοϊκή πεποίθηση πως η παράνοια του Θεού θα μπορούσε να καταστήσει εσάς λογικούς και να σας δώσει αυτό που θέλετε∙ πως είτε ο Θεός, είτε εσείς πρέπει να χάσετε κι ένας από τους δύο σας να βγει τρελός επειδή οι στόχοι σας δεν μπορούν να συμφιλιωθούν. 2Ο θάνατος απαιτεί ζωή, αλλά η ζωή δεν διατηρείται πληρώνοντας κάποιο αντίτιμο. 3Κανείς δεν είναι δυνατόν να υποφέρει για να πραγματοποιηθεί το Θέλημα του Θεού. 4Η σωτηρία είναι το Θέλημα Του επειδή εσείς την μοιράζεστε. 5Δεν είναι μόνο για σας αλλά για τον Εαυτό που είναι ο Υιός του Θεού.6 Αυτός δεν μπορεί να χάσει, γιατί αν μπορούσε να χάσει η απώλεια θα ανήκε στον Πατέρα Του, αλλά όμως σε Αυτόν καμμία απώλεια δεν είναι δυνατή. 7Κι αυτό είναι λογικό επειδή είναι η αλήθεια.

Share