Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter
Μάθημα 16: Τα δύο αποτελέσματα της σκέψης σου - Δεν έχω ουδέτερες σκέψεις

Μάθημα 16: Τα δύο αποτελέσματα της σκέψης σου - Δεν έχω ουδέτερες σκέψεις

Μάθημα 17: Ο νους σου κατασκευάζει τον κόσμο -  Δεν βλέπω ουδέτερα πράγματα

Μάθημα 17: Ο νους σου κατασκευάζει τον κόσμο - Δεν βλέπω ουδέτερα πράγματα

Μάθημα 18: Οι νόες είναι ενωμένοι - Δεν είμαι ο μόνος που ζει τα αποτελέσματα της όρασής μου

Μάθημα 18: Οι νόες είναι ενωμένοι - Δεν είμαι ο μόνος που ζει τα αποτελέσματα της όρασής μου

Μάθημα 19: Δεν υπάρχουν ιδιωτικές σκέψεις - Δεν είμαι ο μόνος που ζει τα αποτελέσματα των σκέψεών μου

Μάθημα 19: Δεν υπάρχουν ιδιωτικές σκέψεις - Δεν είμαι ο μόνος που ζει τα αποτελέσματα των σκέψεών μου

Μάθημα 20: Ό,τι αληθινά θέλεις είναι δικό σου - Είμαι αποφασισμένος να δω

Μάθημα 20: Ό,τι αληθινά θέλεις είναι δικό σου - Είμαι αποφασισμένος να δω

Μάθημα 21; Εξουδετέρωσε τους δράκους τού νου σου - Είμαι αποφασισμένος να δω τα πράγματα διαφορετικά

Μάθημα 21; Εξουδετέρωσε τους δράκους τού νου σου - Είμαι αποφασισμένος να δω τα πράγματα διαφορετικά

Μάθημα 22: Ό,τι βλέπω είναι μια μορφή εκδίκησης

Μάθημα 22: Ό,τι βλέπω είναι μια μορφή εκδίκησης

Μάθημα 23: Μπορώ να διαφύγω από τον κόσμο που βλέπω εγκαταλείποντας τις επιθετικές μου σκέψεις

Μάθημα 23: Μπορώ να διαφύγω από τον κόσμο που βλέπω εγκαταλείποντας τις επιθετικές μου σκέψεις

Μαθήματα Θαυμάτων - Χριστουγεννιάτικο μήνυμα

Μαθήματα Θαυμάτων - Χριστουγεννιάτικο μήνυμα

Μάθημα 24: Δεν αντιλαμβάνομαι τα δικά μου καλύτερα συμφέροντα

Μάθημα 24: Δεν αντιλαμβάνομαι τα δικά μου καλύτερα συμφέροντα

Μάθημα 25: Δεν γνωρίζω τον λόγο για τον οποίο οτιδήποτε υπάρχει

Μάθημα 25: Δεν γνωρίζω τον λόγο για τον οποίο οτιδήποτε υπάρχει

Μάθημα 26: Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ασφάλειά μου

Μάθημα 26: Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται στην ασφάλειά μου

Μάθημα 27: Πάνω από όλα θέλω να δω

Μάθημα 27: Πάνω από όλα θέλω να δω

Μάθημα 28: Πάνω από όλα θέλω να δω τα πράγματα διαφορετικά

Μάθημα 28: Πάνω από όλα θέλω να δω τα πράγματα διαφορετικά

Μάθημα 29: Ο Θεός υπάρχει σε κάθε τι που βλέπω

Μάθημα 29: Ο Θεός υπάρχει σε κάθε τι που βλέπω

Μάθημα 30: Ο Θεός υπάρχει σε κάθε τι που βλέπω επειδή ο Θεός υπάρχει στο νου μου

Μάθημα 30: Ο Θεός υπάρχει σε κάθε τι που βλέπω επειδή ο Θεός υπάρχει στο νου μου

Share