Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter
Μάθημα 18
Δεν είμαι ο μόνος που ζει τα αποτελέσματα της όρασής μου

 

1. Η σημερινή ιδέα είναι ένα άλλο βήμα στο να μάθεις ότι οι σκέψεις οι οποίες προκαλούν αυτό που βλέπεις δεν είναι ποτέ ουδέτερες ή ασήμαντες. 2Επίσης δίνει έμφαση στην ιδέα ότι οι νόες είναι ενωμένοι στο οποίο θα  δοθεί ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση αργότερα.
2. Η σημερινή ιδέα δεν αναφέρεται τόσο πολύ στο τι βλέπεις, όσο στο πώς το βλέπεις. 2Επομένως, οι σημερινές ασκήσεις τονίζουν ιδιαίτερα αυτή την πλευρά της αντίληψης σου. 3Οι τρεις ή τέσσερις περίοδοι εξάσκησης οι οποίες συνιστώνται πρέπει να γίνονται ως ακολούθως:
3. Κοίταξε γύρω σου, διαλέγοντας αντικείμενα για την εφαρμογή της σημερινής ιδέας όσο το δυνατόν πιο τυχαία, κρατώντας το βλέμμα σου στο καθένα από αυτά για αρκετό χρόνο ώστε να πεις:

2Δεν είμαι, ο μόνος που ζει τα αποτελέσματα του τρόπου με τον οποίο βλέπω……..

3Τέλειωνε την κάθε περίοδο εξάσκησης επαναλαμβάνοντας την πιο γενική δήλωση:

4Δεν είμαι ο μόνος που ζει τα αποτελέσματα της όρασης μου.

5Ένα περίπου λεπτό ή κι ακόμα λιγότερο, θα είναι αρκετό για την κάθε περίοδο εξάσκησης.


 

Share