Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – Μάθημα 1 Tίποτα από ό,τι βλέπω δεν έχει νόημα

1.Τίποτα από ό,τι βλέπω σε αυτό το δωμάτιο (σε αυτόν τον δρόμο, από αυτό το παράθυρο, σε αυτό το μέρος) δεν έχει νόημα.


Μάθημα 2. Σε ό,τι βλέπω σε αυτό το δωμάτιο, εγώ έχω δώσει όλο το νόημα που έχει για μένα

1. Οι ασκήσεις που χρησιμοποιούν αυτή την ιδέα είναι οι ίδιες όπως αυτές του πρώτου μαθήματος.


Μάθημα 3 Δεν καταλαβαίνω τίποτα από ό,τι βλέπω

1. Εφάρμοσε αυτή την ιδέα με τον ίδιο τρόπο όπως και τις προηγούμε­νες, χωρίς να κάνεις κανενός είδους διάκριση.


Μάθημα 4 Αυτές οι σκέψεις δεν σημαίνουν τίποτα

1. Αντίθετα από τις προηγούμενες, οι σημερινές ασκήσεις δεν αρχίζουν με την ιδέα της ημέρας.


Μάθημα 5 Ποτέ δεν είμαι ταραγμένος για τον λόγο που νομίζω

1. Αυτή η ιδέα, όπως και η προηγούμενη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε πρόσωπο, κατάσταση ή γεγονός που νομίζεις ότι σού προκαλεί πόνο.


Μάθημα 6 Είμαι ταραγμένος επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει

1. Οι ασκήσεις με αυτή την ιδέα είναι πολύ παρόμοιες με τις προηγούμε­νες.


Μάθημα 7 Βλέπω μονάχα το παρελθόν

1. Η ιδέα αυτή είναι, αρχικά, ιδιαίτερα δύσκολη να την πιστέψεις.


Μάθημα 8 Ο νους μου είναι απορροφημένος σε σκέψεις του παρελθόντος

1. Αυτή η ιδέα είναι φυσικά κι ο λόγος που βλέπεις μονάχα το παρελθόν.


Μάθημα 9 Δεν βλέπω τίποτα όπως είναι τώρα

1. Είναι φανερό ότι αυτή η ιδέα προκύπτει από τις δυο προηγούμενες.


Μάθημα 10 Οι σκέψεις μου δεν σημαίνουν τίποτα

1. Αυτή η ιδέα εφαρμόζεται σε όλες τις σκέψεις που έχεις συνειδητοποιή­σει ή συνειδητοποιείς στις περιόδους εξάσκησης.


Μάθημα 11 Οι χωρίς νόημα σκέψεις μου, μού δείχνουν έναν κόσμο χωρίς νόημα

1. Αυτή είναι η πρώτη ιδέα που σχετίζεται με μια σημαντική φάση της διορθωτικής διαδικασίας, την αντιστροφή της σκέψης του κόσμου.


Μάθημα 12 Είμαι ταραγμένος επειδή βλέπω έναν κόσμο χωρίς νόημα

1. Η σπουδαιότητα αυτής της ιδέας έγκειται στο γεγονός ότι περιέχει την διόρθωση μιας σημαντικής διαστρέβλωσης της αντίληψης.


Μάθημα 13 Ένας κόσμος δίχως νόημα προκαλεί φόβο

1. Η σημερινή ιδέα είναι στην πραγματικότητα μια άλλη μορφή της προηγούμενης ιδέας, εκτός του ότι είναι πιο συγκεκριμένη ως προς το συναίσθημα που διεγείρει.


Μάθημα 14 Ο Θεός δεν δημιούργησε έναν κόσμο δίχως νόημα

1. Η σημερινή ιδέα είναι φυσικά ο λόγος που ένας κόσμος δίχως νόημα δεν είναι δυνατό να υπάρχει.


Μάθημα 15 Οι σκέψεις μου είναι εικόνες που έχω φτιάξει

1. Ο λόγος που δεν αναγνωρίζεις τις σκέψεις, που νομίζεις ότι σκέφτεσαι, σαν ένα τίποτα είναι ότι εμφανίζονται σαν εικόνες.


Μάθημα 16 Δεν έχω ουδέτερες σκέψεις

1. Η σημερινή ιδέα είναι ένα αρχικό βήμα προς την απαλλαγή σου από την πίστη ότι οι σκέψεις σου δεν έχουν αποτελέσματα.


Μάθημα 17 Δεν βλέπω ουδέτερα πράγματα

1. Αυτή η ιδέα είναι ένα άλλο βήμα προς την κατεύθυνση της αναγνώρι­σης της αιτίας και του αιτιατού όπως πραγματικά λειτουργούν στον κόσμο.


Μάθημα 18 Δεν είμαι ο μόνος που ζει τα αποτελέσματα της όρασής μου

1. Η σημερινή ιδέα είναι ένα άλλο βήμα στο να μάθεις ότι οι σκέψεις οι οποίες προκαλούν αυτό που βλέπεις δεν είναι ποτέ ουδέτερες ή ασήμαντες.


Μάθημα 19 Δεν είμαι ο μόνος που ζει τα αποτελέσματα των σκέψεών μου

1. Είναι ολοφάνερο ότι η σημερινή ιδέα είναι ο λόγος για τον οποίο η όραση σου δεν επηρεάζει μονάχα εσένα.


Μάθημα 20 Είμαι αποφασισμένος να δω

1. Μέχρι τώρα είμαστε αρκετά άνετοι σχετικά με τις περιόδους εξάσκησης


Μάθημα 21 Είμαι αποφασισμένος να δω τα πράγματα διαφορετικά

1. Η σημερινή ιδέα είναι ολοφάνερα μια συνέχεια κι επέκταση της προηγούμενης.


Μάθημα 22 Ό,τι βλέπω είναι μια μορφή εκδίκησης

1. Η σημερινή ιδέα περιγράφει με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο, οποιοσδήποτε κρατά σκέψεις επίθεσης στο νου του, πρέπει να βλέπει τον κόσμο.


Μάθημα 23 Μπορώ να διαφύγω από τον κόσμο που βλέπω εγκαταλείποντας τις επιθετικές σκέψεις

1. Η σημερινή ιδέα περιέχει τον μόνο τρόπο διαφυγής από τον φόβο, που μπορεί ποτέ να πετύχει.


Μάθημα 24 Δεν αντιλαμβάνομαι τα δικά μου καλύτερα συμφέροντα

1. Σε καμιά από τις καταστάσεις που παρουσιάζονται δεν αντιλαμβάνε­σαι το αποτέλεσμα που θα σε έκανε ευτυχισμένο.


Μάθημα 25 Δεν γνωρίζω τον σκοπό για τον οποίο οτιδήποτε υπάρχει

1. Σκοπός σημαίνει νόημα.


Μάθημα 26 Οι επιθετικές μου σκέψεις επιτίθενται ενάντια στην ατρωσία μου

1. Είναι σίγουρα ολοφάνερο ότι αν μπορούν να σου επιτεθούν δεν είσαι άτρωτος.


Μάθημα 27 Πάνω από όλα θέλω να δω

1. Η σημερινή ιδέα εκφράζει κάτι ισχυρότερο από απλή αποφασιστικό­τητα.


Μάθημα 28 Πάνω από όλα θέλω να δω τα πράγματα διαφορετικά

1. Σήμερα πράγματι δίνουμε μια συγκεκριμένη εφαρμογή για την χθεσινή ιδέα.


Μάθημα 29 Ο Θεός είναι σε οτιδήποτε βλέπω

1. Η σημερινή ιδέα εξηγεί γιατί μπορείς να δεις όλο τον σκοπό στο καθετί.


Μάθημα 30 Ο Θεός υπάρχει στο καθετί που βλέπω επειδή ο Θεός υπάρχει στο νου μου

1. Η σημερινή ιδέα είναι η αφετηρία της όρασης.