Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter
Μάθημα 24
Δεν αντιλαμβάνομαι τα δικά μου καλύτερα συμφέροντα

 

1. Σε καμιά από τις καταστάσεις που παρουσιάζονται δεν αντιλαμβάνε­σαι το αποτέλεσμα που θα σε έκανε ευτυχισμένο. 2Επομένως δεν έχεις έναν οδηγό για κατάλληλη δράση και κανένα τρόπο με τον οποίο να κρίνεις το αποτέλεσμα. 3Ό,τι κάνεις καθορίζεται από την αντίληψη σου για την προκείμενη κατάσταση κι αυτή η αντίληψη είναι λάθος. 4Είναι αναπόφευκτο επομένως ότι δε θα υπηρετήσεις τα δικά σου καλύτερα συμφέροντα. 5Αυτά όμως είναι ο μόνος στόχος σε οποιαδήποτε κατάσταση γίνεται ορθά αντιληπτή. 6Διαφορετικά, δεν θα αναγνωρίσεις ποιά είναι.
2. Αν καταλάβαινες ότι δεν αντιλαμβάνεσαι τα δικά σου καλύτερα συμφέροντα, θα μπορούσες να διδαχτείς ποια είναι αυτά. 2Αλλά υπό την παρουσία της πεποίθησης σου ότι γνωρίζεις ποια είναι αυτά, δεν μπορείς να μάθεις. 3Η σημερινή ιδέα είναι ένα βήμα προς το άνοιγμα του νου σου, έτσι ώστε η μάθηση να μπορέσει να αρχίσει.
3. Οι σημερινές ασκήσεις χρειάζονται πολύ περισσότερη ειλικρίνεια από αυτήν που έχεις συνηθίσει να χρησιμοποιείς. 2Λίγα θέματα τα οποία εξετάζονται με ειλικρίνεια και προσοχή σε καθεμιά από τις πέντε περιό­δους εξάσκησης που πρέπει να γίνουν σήμερα, θα βοηθήσει πιο πολύ από μια επιπόλαια εξέταση ενός μεγάλου αριθμού θεμάτων. 3Η διάρκεια, για την κάθε περίοδο εξέτασης του νου που προτείνεται γι᾽ αυτές τις ασκήσεις, είναι δύο λεπτά.
4. Οι περίοδοι εξάσκησης πρέπει να αρχίσουν με το να επαναλαμβάνεις αυτή την ιδέα, ακολουθούμενη από την έρευνα του νου, με τα μάτια κλειστά, για εκκρεμείς καταστάσεις για τις οποίες ανησυχείς αυτό τον καιρό. 2Η έμφαση πρέπει να είναι στο να ξεσκεπαστεί το αποτέλεσμα που θέλεις. 3Θα συνειδητοποιήσεις γρήγορα ότι έχεις αρκετούς διαφορετικούς στόχους στο νου σου ως μέρη του επιθυμητού αποτελέσμα­τος κι επίσης ότι αυτοί οι στόχοι βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα και συχνά συγκρούονται.
5. Κατά την εφαρμογή της σημερινής ιδέας ονόμασε κάθε κατάσταση που περνά από το νου σου και μετά απαρίθμησε προσεκτικά όσο το δυνατόν περισσότερους στόχους που θα ήθελες να επιτευχθούν για την επίλυση αυτής της κατάστασης. 2Η μορφή της κάθε εφαρμογής πρέπει σε γενικές γραμμές να είναι ως εξής:

3Στην κατάσταση που έχει να κάνει με………, θα ήθελα………………
να  συμβεί , και ………………… να συμβεί,

και ούτω καθεξής. 4Προσπάθησε να συμπεριλάβεις όσο πιο πολλούς και διαφορετικούς στόχους  έχεις  έντιμα σκεφτεί, ακόμα κι αν μερικοί από αυτούς δεν σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση ή και ακόμα φαίνονται χωρίς καθόλου συνάφεια.
6. Αν αυτές οι ασκήσεις γίνουν σωστά, θα αναγνωρίσεις γρήγορα ότι έχεις πολλές απαιτήσεις από την κατάσταση οι οποίες δεν έχουν καμιά σχέση με αυτήν.2Θα αναγνωρίσεις επίσης ότι πολλοί από τους στόχους σου είναι αντιφατικοί, ότι δεν έχεις ένα ενοποιημένο αποτέλεσμα στο νου σου και ότι πρέπει να βιώνεις απογοήτευση σε σχέση με μερικούς από τους στόχους σου, όπως κι αν εξελιχθεί η κατάσταση.
7. Αφού καλύψεις όσο το δυνατό περισσότερους προσδοκώμενους στόχους για κάθε εκκρεμή κατάσταση που περνά από το νου σου, πες στον εαυτό σου:

2Δεν αντιλαμβάνομαι τα δικά μου καλύτερα συμφέροντα σε αυτή την κατάσταση, 

και προχώρα στην επόμενη.

 


 

Share