Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1. Η αγιοσύνη σου αντιστρέφει όλους τους νόμους του κόσμου. 2Υπάρχει πέρα από κάθε περιορισμό χρόνου, χώρου, απόστασης και ορίων οποιου­δήποτε είδους, 3Η αγιοσύνη σου είναι τελείως απεριόριστη στη δύναμη της επειδή σε καθιερώνει ως Υιό του Θεού, ένα με το Νου του Δημιουργού του.
2. Η δύναμη του Θεού εκδηλώνεται μέσα από την αγιοσύνη σου. 2Μέσα από την αγιοσύνη σου η δύναμη του Θεού γίνεται διαθέσιμη. 3Και δεν υπάρχει τίποτα που η δύναμη του Θεού δεν μπορεί να κάνει. 4Η αγιοσύνη σου επομένως μπορεί να εξαλείψει όλο τον πόνο, να βάλει τέλος σε όλες τις θλίψεις και να λύσει όλα τα προβλήματα. 5Μπορεί να το κάνει αυτό και για τον εαυτό σου και για οποιονδήποτε άλλο. 6 Έχει την ίδια δύναμη να βοηθήσει οποιονδήποτε επειδή έχει την ίδια δύναμη να σώσει οποιονδήποτε.
3. Αν εσύ είσαι άγιος, το ίδιο είναι το καθετί που ο Θεός δημιούργησε. 2Είσαι άγιος επειδή όλα τα πράγματα που Αυτός δημιούργησε είναι άγια. 3Και όλα τα πράγματα που Αυτός δημιούργησε είναι άγια επειδή εσύ είσαι. 4Στις σημερινές ασκήσεις θα εφαρμόσουμε τη δύναμη της αγιοσύνης σου σε όλα τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τα βάσανα οποιασδήποτε μορφής, τα οποία νομίζεις ότι εσύ ή κάποιος άλλος αντιμετωπίζει. 5Δε θα κάνουμε διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων προβλημάτων επειδή δεν υπάρχουν διακρίσεις.
4. Στις τέσσερις μεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης, που η καθεμιά τους είναι προτιμότερο να διαρκέσει τουλάχιστον πέντε λεπτά, επανάλαβε τη σημερινή ιδέα, κλείσε τα μάτια σου και μετά ερεύνησε το νου σου για οποιαδήποτε αίσθηση απώλειας ή οποιοδήποτε είδος δυστυχίας, όπως την αντιλαμβάνεσαι. 2Προσπάθησε να κάνεις όσο το δυνατό πιο λίγη διάκριση μεταξύ μιας κατάστασης που είναι δύσκολη για σένα και μιας κατάστασης που είναι δύσκολη για κάποιον άλλο. 3Προσδιόρισε την κατάσταση συγκε­κριμένα, καθώς επίσης και το όνομα του σχετικού προσώπου. 4Χρησιμο­ποίησε την παρακάτω μορφή για την εφαρμογή της σημερινής ιδέας:

5Στην κατάσταση που έχει να κάνει με …………………….και
στην οποία βλέπω τον εαυτό μου, δεν υπάρχει τίποτα που η αγιοσύνη μου δεν μπορεί να κάνει.
6Στην κατάσταση που έχει να κάνει με……………και στην οποία…………..βλέπει τον εαυτό του, δεν υπάρχει τίποτα που η αγιοσύνη μου δεν μπορεί να κάνει.

5. Μερικές φορές μπορεί να θέλεις να τροποποιήσεις αυτή τη διαδικασία και να προσθέσεις μερικές δικές σου σχετικές σκέψεις. 2Π.χ μπορεί να θέλεις να συμπεριλάβεις ορισμένες σκέψεις όπως οι ακόλουθες:

3Δεν υπάρχει τίποτα που η αγιοσύνη μου δεν μπορεί να κάνει επειδή σ αυτήν έγκειται η δύναμη τον Θεού.

4. Χρησιμοποίησε οποιεσδήποτε παραλλαγές σου αρέσουν, αλλά κράτα τις ασκήσεις εστιασμένες στην κεντρική ιδέα: «Δεν υπάρχει τίποτα που η αγιοσύνη μου δεν μπορεί να κάνει». 5Ο σκοπός των σημερινών ασκήσεων είναι να αρχίσεις να εμποτίζεσαι με μια αίσθηση ότι έχεις εξουσία πάνω σε όλα τα πράγματα εξαιτίας αυτού που είσαι.
6. Στις συχνές, πιο σύντομες εφαρμογές, εφάρμοσε την ιδέα στην αρχική της μορφή εκτός αν ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που αφορά εσένα ή κάποιον άλλον προκύψει ή έρθει στο νου σου. 2Σε αυτή την περίπτωση, εφάρμοσε την ιδέα σε αυτό το πρόβλημα χρησιμοποιώντας την πιο συγκεκριμένη μορφή της.

Share