Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Μάθημα 31 Δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω

1) Η σημερινή ιδέα είναι η εισαγωγή της διακήρυξης της απελευθέρωσης σου.


Μάθημα 32 Εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο που εγώ βλέπω

1) Σήμερα συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε την κεντρική ιδέα της αιτίας και του αποτελέσματος.


Μάθημα 33 Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κοιτάξω τον κόσμο

1) Η σημερινή ιδέα είναι μια απόπειρα να αναγνωρίσεις ότι μπορείς να αλλάξεις την αισθητήρια αντίληψη που έχεις και για τις εσωτερικές και για τις εξωτερικές πλευρές του κόσμου.


Μάθημα 34 Θα μπορούσα να δω ειρήνη αντί για αυτό

1) Η σημερινή ιδέα αρχίζει να περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούν στον άλλο τρόπο όρασης.


Μάθημα 35 Ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ άγιος.

1) Η σημερινή ιδέα δεν περιγράφει τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου τώρα.


Μάθημα 36 Η αγιοσύνη μου περιβάλλει το καθετί που βλέπω

1.Η σημερινή ιδέα επεκτείνει τη χθεσινή ιδέα από αυτόν που αντιλαμβά­νεται σε αυτό που γίνεται αντιληπτό.


Μάθημα 37 Η αγιοσύνη μου ευλογεί τον κόσμο

1) Αυτή η ιδέα περιέχει τις πρώτες αναλαμπές της αληθινής σου αποστολής στον κόσμο ή του γιατί βρίσκεσαι εδώ.


Μάθημα 38 Δεν υπάρχει τίποτα που η αγιοσύνη μου δεν μπορεί να κάνει

1) Η αγιοσύνη σου αντιστρέφει όλους τους νόμους του κόσμου.


Μάθημα 39 Η αγιοσύνη μου είναι η σωτηρία μου

1) Εάν η ενοχή είναι η κόλαση, τι είναι το αντίθετο της;


Μάθημα 40 Ως Υιός του Θεού είμαι ευλγοημένος

1) Σήμερα θα αρχίσουμε να βεβαιώνουμε μερικά από τα χαρούμενα πράγματα που σου ανήκουν δικαιωματικά εξαιτίας αυτού που είσαι.


Μάθημα 41 Ο Θεός πηγαίνει μαζί μου οπουδήποτε πάω

1) Η σημερινή ιδέα τελικά θα υπερνικήσει εντελώς την αίσθηση μοναξιάς κι εγκατάλειψης που όλοι αυτοί που είναι αποχωρισμένοι από το Θεό βιώνουν.


Μάθημα 42 Ο Θεός είναι η Δύναμή μου. Η Όραση είναι το δώρο Του

1) Η σημερινή ιδέα συνδυάζει δύο πολύ ισχυρές και πολύ σημαντικές σκέψεις.


Μάθημα 43 Ο Θεός είναι η Πηγή μου. Δεν μπορώ να δω ξέχωρα από Αυτόν.

1) Η αντίληψη δεν είναι ένα χαρακτηριστικό του Θεού.


Μάθημα 44 Ο Θεός είναι το φως στο οποίο βλέπω

1) Σήμερα συνεχίζουμε με τη χθεσινή ιδέα, προσθέτοντας μια άλλη διάσταση σ αυτήν.


Μάθημα 45 Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι

1) Η σημερινή ιδέα κρατά το κλειδί με το οποίο θα ανακαλύψεις ποιες είναι οι πραγματικές σου σκέψεις.


Μάθημα 46 Ο Θεός είναι η Αγάπη στην οποία Εγώ Συγχωρώ

1) Ο Θεός δε συγχωρεί επειδή Αυτός δεν έχει ποτέ καταδικάσει.


Μάθημα 47 Ο Θεός είναι η Δύναμη την οποία εμπιστεύομαι

1) Αν στηρίζεσαι στη δική σου δύναμη, έχεις κάθε λόγο να είσαι ανήσυχος και φοβισμένος.


Μάθημα 48 Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ.

1) Η σημερινή ιδέα απλώς δηλώνει μια πραγματικότητα.


Μάθημα 49 Η Φωνή τον Θεού μου μιλάει όλη την ημέρα

1) Είναι απολύτως δυνατό να ακούς τη Φωνή του Θεού όλη την ημέρα χωρίς να διακόπτεις καθόλου τις κανονικές σου δραστηριότητες.


Μάθημα 50 Συντηρούμαι από την Αγάπη τον Θεού

1) Εδώ βρίσκεται η απάντηση στο κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσεις σήμερα, αύριο και οποτεδήποτε.


Επανάληψη Ι Εισαγωγή

1) Αρχίζοντας σήμερα θα έχουμε μια σειρά επαναλήψεων.


Μάθημα 51 (Μαθήματα 1 έως 5)

Η επανάληψη σήμερα καλύπτει τις ακόλουθες ιδέες:


Μάθημα 52 (Μαθήματα 6 έως 10)

Η σημερινή επανάληψη καλύπτει τις ακόλουθες ιδέες:


Μάθημα 53 (Μαθήματα 11 έως 15)

Σήμερα η επανάληψη θα καλύψει τα ακόλουθα:


Μάθημα 54 (Μαθήματα 16 έως 20)

Οι ιδέες για τη σημερινή επανάληψη είναι οι εξής:


Μάθημα 55 (Μαθήματα 21 έως 25)

Η σημερινή επανάληψη περιλαμβάνει τα ακόλουθα:


Μάθημα 56 ( Μαθήματα 26 έως 30)

Η επανάληψη για σήμερα καλύπτει τα ακόλουθα:


Μάθημα 57 (Μαθήματα 31 έως 35)

Σήμερα θα επανεξετάσουμε τις εξής ιδέες:


Μάθημα 58 (Μαθήματα 36-40)

Οι παρακάτω ιδέες θα επανεξεταστούν σήμερα:


Μάθημα 59 (Μαθήματα 41 έως 45)

Οι ακόλουθες ιδέες θα επανεξεταστούν σήμερα:


Μάθημα 60 (Μαθήματα 46 έως 50)

Οι ιδέες για τη σημερινή επανάληψη είναι οι εξής: