Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Μάθημα 31 Δεν είμαι το θύμα του κόσμου που βλέπω

1. Η σημερινή ιδέα είναι η εισαγωγή της διακήρυξης της απελευθέρωσης σου.


Μάθημα 32 Εγώ έχω επινοήσει τον κόσμο που βλέπω

1. Σήμερα συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε το θέμα της αιτίας και του αποτελέσματος.


Μάθημα 33 Υπάρχει ένας άλλος τρόπος να κοιτάξω τον κόσμο

1. Η σημερινή ιδέα είναι μια απόπειρα να αναγνωρίσεις ότι μπορείς να αλλάξεις την αισθητήρια αντίληψη που έχεις και για τις εσωτερικές και για τις εξωτερικές πλευρές του κόσμου.


Μάθημα 34 Θα μπορούσα να δω ειρήνη αντί για αυτό

1. Η σημερινή ιδέα αρχίζει να περιγράφει τις συνθήκες που επικρατούν στον άλλο τρόπο όρασης.


Μάθημα 35 Ο νους μου είναι μέρος του Νου του Θεού. Είμαι πολύ άγιος.

1. Η σημερινή ιδέα δεν περιγράφει τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου τώρα.


Μάθημα 36 Η αγιοσύνη μου περιβάλλει το καθετί που βλέπω

1.Η σημερινή ιδέα επεκτείνει την χθεσινή ιδέα από αυτόν που αντιλαμβά­νεται σε αυτό που γίνεται αντιληπτό.


Μάθημα 37 Η αγιοσύνη μου ευλογεί τον κόσμο

1. Αυτή η ιδέα περιέχει τις πρώτες αναλαμπές της αληθινής σου λειτουργίας στον κόσμο ή το γιατί βρίσκεσαι εδώ.


Μάθημα 38 Δεν υπάρχει τίποτα που η αγιοσύνη μου δεν μπορεί να κάνει

1. Η αγιοσύνη σου αντιστρέφει όλους τους νόμους του κόσμου.


Μάθημα 39 Η αγιοσύνη μου είναι η σωτηρία μου

1. Εάν η ενοχή είναι η κόλαση, τι είναι το αντίθετο της;


Μάθημα 40 Ως Υιός του Θεού είμαι ευλογημένος

1. Σήμερα θα αρχίσουμε να επιβεβαιώνουμε μερικά από τα χαρούμενα πράγματα που δικαιούσαι όντας αυτό που είσαι.


Μάθημα 41 Ο Θεός πηγαίνει μαζί μου οπουδήποτε πηγαίνω

1. Η σημερινή ιδέα τελικά θα υπερνικήσει εντελώς την αίσθηση μοναξιάς και εγκατάλειψης που όλοι οι διαχωρισμένοι βιώνουν.


Μάθημα 42 Ο Θεός είναι η Δύναμή μου. Η Όραση είναι το δώρο Του

1. Η σημερινή ιδέα συνδυάζει δύο πολύ ισχυρές σκέψεις αφότερες πολύ σημαντικές.


Μάθημα 43 Ο Θεός είναι η Πηγή μου. Δεν μπορώ να δω ξέχωρα από Αυτόν.

1. Η αντίληψη δεν είναι χαρακτηριστικό του Θεού.


Μάθημα 44 Ο Θεός είναι το φως με το οποίο βλέπω

1. Σήμερα συνεχίζουμε με την χθεσινή ιδέα, προσθέτοντας μια άλλη διάσταση σε αυτήν.


Μάθημα 45 Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι

1. Η σημερινή ιδέα κρατά το κλειδί για το ποιές είναι οι πραγματικές σου σκέψεις.


Μάθημα 46 Ο Θεός είναι η Αγάπη στην οποία συγχωρώ

1. Ο Θεός δεν συγχωρεί επειδή ποτέ δεν έχει καταδικάσει.


Μάθημα 47 Ο Θεός είναι η δύναμη την οποία εμπιστεύομαι

1. Αν στηρίζεσαι στην δική σου δύναμη, έχεις κάθε λόγο να είσαι ανήσυχος, αγχωμένος και φοβισμένος.


Μάθημα 48 Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ.

1. Η σημερινή ιδέα απλώς δηλώνει ένα γεγονός.


Μάθημα 49 Η Φωνή τού Θεού μου μιλάει όλη την ημέρα

1. Είναι απολύτως δυνατό να ακούς την Φωνή του Θεού όλη την ημέρα χωρίς να διακόπτεις με κανένα τρόπο  τις κανονικές σου δραστηριότητες.


Μάθημα 50 Συντηρούμαι από την Αγάπη τού Θεού

1. Εδώ βρίσκεται η απάντηση στο κάθε πρόβλημα που θα αντιμετωπίσεις σήμερα, αύριο και οποτεδήποτε.


Επανάληψη Ι – Εισαγωγή

1. Αρχίζοντας σήμερα θα έχουμε μια σειρά επαναλήψεων.


Μάθημα 51 (Μαθήματα 1 – 5)

Επανάληψη, μαθήματα 1 – 5


Μάθημα 52 (Μαθήματα 6 – 10)

Επανάληψη, μαθήματα 6 – 10


Μάθημα 53 (Μαθήματα 11 – 15)

Επανάληψη, μαθήματα 11 – 15


Μάθημα 54 (Μαθήματα 16 – 20)

Επανάληψη, μαθήματα 16 – 20


Μάθημα 55 (Μαθήματα 21 – 25)

Επανάληψη, μαθήματα 21 – 25


Μάθημα 56 ( Μαθήματα 26 – 30)

Επανάληψη, μαθήματα 26 – 30.


Μάθημα 57 (Μαθήματα 31 – 35)

Επανάληψη, μαθήματα 31 – 35


Μάθημα 58 (Μαθήματα 36-40)

Επανάληψη, μαθήματα 36 – 40.


Μάθημα 59 (Μαθήματα 41 – 45)

Επανάληψη, μαθήματα 41 – 45.


Μάθημα 60 (Μαθήματα 46 – 50)

Επανάληψη, μαθήματα 46 – 50.