Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter
ΜΑΘΗΜΑ 4
Αυτές οι σκέψεις δεν σημαίνουν τίποτα. Είναι όπως τα πράγματα που βλέπω σε αυτό το δωμάτιο, (σε αυτόν τον δρόμο, από αυτό το παράθυρο, σε αυτό το μέρος).

1. Αντίθετα από τις προηγούμενες, οι σημερινές ασκήσεις δεν αρχίζουν με την ιδέα της ημέρας. 2Στις σημερινές περιόδους ασκήσεων, άρχισε  παρατηρώντας τις σκέψεις που έρχονται στο νου σου για ένα λεπτό. 3Μετά εφάρμοσε την ιδέα σε αυτές τις σκέψεις. 4Εάν έχεις ήδη επίγνωση δυσάρεστων σκέψεων, χρησιμοποίησε τις σαν αντικείμενα για την εφαρμογή της ιδέας. 5Μην διαλέγεις όμως μόνο τις σκέψεις που νομίζεις ότι είναι “κακές”. 6Εάν εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου να παρατηρεί τις σκέψεις σου, θα δεις ότι αντιπροσωπεύουν ένα τέτοιο μίγμα που από μια άποψη καμιά από αυτές δεν μπορεί να αποκαλεστεί “καλή” ή “κακή”. 7Γι αυτό δεν σημαίνουν τίποτα.
2.  Καθώς διαλέγεις αντικείμενα για την εφαρμογή της σημερινής ιδέας, η συνηθισμένη σαφήνεια είναι αναγκαία. 2Μην φοβάσαι να χρησιμοποιήσεις “καλές” σκέψεις όπως και “κακές”. 3Καμιά από αυτές δεν αντιπροσωπεύει τις αληθινές σου σκέψεις, οι οποίες σκεπάζονται από τις άλλες. 4Οι “καλές” σκέψεις είναι μονάχα σκιές αυτού που βρίσκεται πέρα από αυτές και οι σκιές δυσκολεύουν την όραση. 5Οι “κακές” σκέψεις είναι εμπόδια στην όραση και είναι αδύνατον να δείς. 6Δεν θέλεις ούτε τις μεν ούτε τις δε.
3. Αυτή είναι μια σημαντική άσκηση και θα επαναλαμβάνεται από καιρό σε καιρό σε μια διαφορετική μορφή. 2Ο στόχος εδώ είναι να εκπαιδευτείς στα πρώτα σου βήματα να ξεχωρίζεις αυτά που δεν έχουν νόημα από αυτά που έχουν. 3Είναι μια πρώτη απόπειρα στο μακροπρόθεσμο εκπαιδευτικό στόχο να βλέπεις αυτά που δεν έχουν νόημα έξω από σένα και αυτά που έχουν νόημα μέσα σου. 4Είναι επίσης η αρχή της εκπαίδευσης του νου σου να αναγνωρίζει τι είναι ίδιο και τι είναι διαφορετικό.
4. Καθώς χρησιμοποιείς τις σκέψεις σου για την εφαρμογή της σημερινής ιδέας, αναγνώρισε κάθε σκέψη από την κεντρική φιγούρα ή γεγονός που περιέχει, για παράδειγμα:

2Αυτή η σκέψη για……… δεν σημαίνει τίποτα.
3Είναι όπως τα πράγματα που βλέπω σε αυτό το δωμάτιο, (σε αυτόν τον δρόμο, κ.τ.λ.).

5. Μπορείς επίσης να χρησιμοποιήσετε την ιδέα για μια συγκεκριμένη σκέψη που αναγνωρίζεις ως επιβλαβή. 2Αυτή η πρακτική είναι χρήσιμη, αλλά δεν αντικαθιστά τις πιο τυχαίες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν σε αυτές τις ασκήσεις. 3Ωστόσο, μην εξετάσεις το νου σου για περισσότερο από ένα περίπου λεπτό. 4Δεν έχεις αρκετή εμπειρία ακόμα για να αποφύγεις μια τάση άσκοπης απορρόφησης.
6. Επιπλέον, αφού αυτές οι ασκήσεις είναι οι πρώτες του είδους τους, μπορεί να βρεις ιδιαίτερα δύσκολη την διακοπή της κριτικής αυτών των σκέψεων. 2Μην επαναλάβεις αυτές τις ασκήσεις πάνω από τρεις ή τέσσερις φορές κατά την διάρκεια της ημέρας. 3Θα επιστρέψουμε σε αυτές αργότερα.

 


 

Share