Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter
Μάθημα 59

Οι ακόλουθες ιδέες θα επανεξεταστούν σήμερα:

1. (41) Ο Θεός πηγαίνει μαζί μου οπουδήποτε πηγαίνω.

2Πώς μπορώ να είμαι μόνος μου όταν ο Θεός έρχεται πάντα μαζί μου; 3Πώς μπορώ να έχω αμφιβολίες για τον εαυτό μου και να αισθάνομαι ανασφαλής όταν η τέλεια σιγουριά κατοικεί σε Αυτόν; 4Πώς μπορώ να ενοχληθώ από οτιδήποτε όταν Αυτός αναπαύεται μέσα μου σε απόλυτη ειρήνη; 5Πώς μπορώ να υποφέρω όταν η αγάπη και η χαρά με περιβάλλουν μέσω Αυτού; 6Ας μην τρέφω ψευδαισθήσεις για τον εαυτό μου. 7Είμαι τέλειος επειδή ο Θεός πηγαίνει μαζί μου οπουδήποτε πηγαίνω.

2. (42) Ο Θεός είναι η Δύναμη μου. 2Η Όραση είναι το δώρο Του.

3Ας μην βασιστώ στα δικά μου μάτια για να δω σήμερα. 4Ας είμαι πρόθυμος να ανταλλάξω την αξιολύπητη ψευδαίσθηση τής όρασής μου για την όραση που δίνεται από τον Θεό. 5Η όραση του Χριστού είναι το δώρο Του και μού το έχει δώσει. 6Ας επικαλεστώ αυτό το δώρο σήμερα, έτσι ώστε η σημερινή μέρα να με βοηθήσει να καταλάβω την αιωνιότητα.

3. (43) Ο Θεός είναι η Πηγή μου. 2Δεν μπορώ να δω ξέχωρα από Αυτόν.

3Μπορώ να δω ό,τι ο Θεός θέλει να δω. 4Δεν μπορώ να δω τίποτα άλλο. 5Πέρα από το θέλημα Του υπάρχουν μόνο ψευδαισθήσεις. 6Είναι αυτές που επιλέγω όταν σκέφτομαι ότι μπορώ να δω ξέχωρα από Αυτόν. 7Είναι αυτές που επιλέγω όταν προσπαθώ να δω μέσα από τα μάτια του σώματος. 8Η όραση του Χριστού όμως, μού έχει δοθεί για να τις αντικαταστήσει. 9Είναι μέσω αυτής της όρασης που επιλέγω να δω.

4. (44) Ο Θεός είναι το Φως με το οποίο βλέπω.

2Δεν μπορώ να δω στο σκοτάδι. 3Ο Θεός είναι το μόνο φως. 4Επομένως, αν πρόκειται να δω, πρέπει να δω μέσα από Αυτόν. 5Έχω προσπαθήσει να ορίσω τι είναι η όραση κι έχω κάνει λάθος. 6Τώρα μου δίνεται να καταλάβω ότι ο Θεός είναι το Φως με το οποίο βλέπω. 7Ας καλωσορίσω την όραση και τον ευτυχισμένο κόσμο που θα μου δείξει.

5. (45) Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι.

2Δεν έχω σκέψεις που δεν μοιράζομαι με τον Θεό. 3Δεν έχω σκέψεις ξέχωρα από Αυτόν επειδή ο νους μου δεν είναι ξεχωριστός από τον Δικό Του. 4Ως μέρος του Νου Του, οι σκέψεις μου είναι δικές Του και οι σκέψεις Του είναι δικές μου.

 


 

Share