Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter
Μάθημα 6
Είμαι ταραγμένος επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει

1. Οι ασκήσεις με αυτή την ιδέα είναι πολύ παρόμοιες με τις προηγούμε­νες. 2Και πάλι είναι αναγκαίο να ονομάζεις πολύ συγκεκριμένα και την μορφή της ταραχής (θυμό, φόβο, ανησυχία, θλίψη, κ,τ.λ.) και την πηγή ό­πως την αντιλαμβάνεσαι σε κάθε εφαρμογή της ιδέας. 3Για παράδειγμα:

4Είμαι θυμωμένος με ………… . επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει.
5Ανησυχώ για …………. επειδή βλέπω κάτι που δεν υπάρχει.

2. Η σημερινή ιδέα είναι χρήσιμη για εφαρμογή σε οτιδήποτε φαίνεται να σε ταράζει και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επωφελώς γιά αυτόν τον σκοπό, κατά την διάρκεια όλης της ημέρας. 2Ωστόσο, για τις  τρεις ή τέσσερεις περιόδους εφαρμογής που απαιτούνται, πρέπει να προηγείται ένα περίπου λεπτό έρευνας του νου, όπως προηγουμένως, και να ακολουθήσει η εφαρμογή της ιδέας σε κάθε ενοχλητική σκέψη που αποκαλύπτεται σε αυτή την έρευνα.
3. Και πάλι, εάν αντιστέκεσαι στην εφαρμογή της ιδέας σε μερικές ενοχλητικές σκέψεις περισσότερο από ότι σε άλλες, υπενθύμισε στον εαυτό σου τις δύο δηλώσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο μάθημα:

2Δεν υπάρχουν μικρές ταραχές, 3Όλες είναι το ίδιο ενοχλητικές στην ειρήνη του νου μου.

4 Και:
5Δεν μπορώ να κρατήσω αυτή τη μορφή ταραχής και να απελευθερωθώ από τις άλλες.
6Επομένως, για τους σκοπούς αυτών των ασκήσεων θα τις θεωρήσω όλες το ίδιο.

 


 

Share