Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1. Η σημερινή ιδέα μπορεί να θεωρηθεί ως η κεντρική σκέψη προς την οποία όλες οι ασκήσεις μας κατευθύνονται. 2Η Βούληση του Θεού είναι η μόνη Βούληση. 3Όταν το αναγνωρίσεις αυτό, θα έχεις αναγνωρίσει ότι η βούληση σου είναι η Δική Του. 4Η πεποίθηση ότι, η σύγκρουση είναι δυνατή, έχει φύγει. 5Η ειρήνη έχει αντικαταστήσει την παράξενη ιδέα ότι διαλύεσαι από αλληλοσυγκρουόμενους στόχους. 6Ως μια έκφραση της Βούλησης του Θεού, δεν έχεις κανέναν άλλο στόχο παρά τον Δικό Του.
2. Υπάρχει μεγάλη ειρήνη στην σημερινή ιδέα και οι ασκήσεις για σήμερα κατευθύνονται προς  ανεύρεσή της. 2Η ιδέα η ίδια είναι εντελώς αληθινή. 3Επομένως δεν μπορεί να προξενήσει ψευδαισθήσεις. 4Χωρίς ψευδαισθήσεις δεν μπορεί να υπάρχει σύγκρουση. 5Ας προσπαθήσουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό σήμερα κι ας ζήσουμε την ειρήνη που φέρνει αυτή η αναγνώριση.
3. Άρχισε τις μεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές τις παρακάτω σκέψεις, αργά και με αμετάκλητη αποφασιστικότητα να καταλάβεις, τι εννοούν και να τις κρατήσεις στο νου σου:

2Δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από του Θεού. 3Δεν μπορώ να είμαι σε σύγκρουση.

4Μετά αφιέρωσε αρκετά λεπτά προσθέτοντας μερικές σχετικές σκέψεις, όπως:

5Είμαι εν ειρήνη.
6Τίποτα δεν μπορεί να με ταράξει. 7Το θέλημα μου είναι το θέλημα του Θεού.
8Το θέλημα μου και το θέλημα του Θεού είναι ένα.
9Ο Θεός θέλει ειρήνη για τον Υιό Του.

10Κατά την διάρκεια αυτής της εισαγωγικής φάσης, σιγουρέψου ότι διαχειρίζεσαι γρήγορα οποιεσδήποτε συγκρουσιακές σκέψεις που μπορεί να περάσουν από το νου σου. 11Πες στον εαυτό σου αμέσως:

12Δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από του Θεού. 13Αυτές οι αντιμαχόμενες σκέψεις δεν έχουν νόημα.

4. Αν υπάρχει κάποια περιοχή σύγκρουσης που φαίνεται ιδιαίτερα δύσκολη να επιλυθεί, ξεχώρισέ την για ειδική εξέταση. 2Σκέψου την για λίγο αλλά πολύ συγκεκριμένα, προσδιό­ρισε το συγκεκριμένο άτομο ή άτομα και τις σχετικές καταστάσεις και πες στον εαυτό σου:

3Δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από τού Θεού. 4Την μοιράζομαι με Αυτόν.
5Οι συγκρούσεις μου για…………………δεν μπορεί να είναι πραγματικές.

5. Αφού καθαρίσεις το νου σου με αυτό τον τρόπο, κλείσε τα μάτια σου και προσπάθησε να βιώσεις την ειρήνη, την οποία σού δίνει δικαιωματικά η πραγματικότη­τά σου. 2Βυθίσου μέσα της και νιώσε ότι σε περιβάλλει από παντού. 3Μπορεί να υπάρξει κάποιος πειρασμός να θεωρήσεις αυτές τις προσπάθειες ως απόσυρση αλλά η διαφορά εντοπί­ζεται εύκολα. 4Αν πετυχαίνεις, θα αισθανθείς μια βαθιά αίσθηση χαράς και μια αυξημένη εγρήγορση, παρά ένα αίσθημα υπνηλίας και αποχαύνωσης.
6. Η χαρά χαρακτηρίζει την ειρήνη. 2Μέσα από αυτή την εμπειρία θα αναγνωρί­σεις ότι την έχεις φτάσει. 3Αν αισθανθείς ότι γλιστράς σε απόσυρση, επανέλαβε αμέσως την σημερινή ιδέα και προσπάθησε ξανά. 4Κάνε το αυτό όσο συχνά είναι απαραίτητο. 5Υπάρχει σαφές όφελος να αρνηθείς να επιτρέψεις την απόσυρση, ακόμα κι αν δεν βιώσεις την ειρήνη που αναζητάς.
7. Στις πιο σύντομες περιόδους εξάσκησης, οι οποίες πρέπει να επιχει­ρούνται σε τακτικά και προκαθορισμένα διαστήματα σήμερα, λέγε στον εαυτό σου:

2Δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από του Θεού. 3Αναζητώ την ειρήνη Του σήμερα.

4Μετά προσπάθησε να βρεις αυτό που αναζητάς. 5‘Ενα ή δύο λεπτά κάθε μισή ώρα, με τα μάτια κλειστά αν είναι δυνατόν, θα ήταν καλό να αφιερωθούν σε αυτό σήμερα.

 


 

Share