Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Μάθημα 61 Είμαι το φως του κόσμου

1. Ποιος είναι το φως του κόσμου παρά ο Υιός του Θεού;


Μάθημα 62 Η συγχώρεση είναι η λειτουργία μου ως φως του κόσμου

1. Είναι η συγχώρεση σου που θα φέρει τον κόσμο του σκότους στο φως.


Μάθημα 63 Το φως του κόσμου φέρνει ειρήνη σε κάθε νου μέσω της συγχώρεσής μου

1. Πόσο άγιος είσαι εσύ που έχεις την δύναμη να φέρνεις την ειρήνη στον κάθε νου!


Μάθημα 64 Ας μην ξεχνώ την λειτουργία μου

1. Η σημερινή ιδέα είναι απλώς ένας άλλος τρόπος για να πεις «ας μην μπω σε πειρασμό».


Μάθημα 65 Η μόνη μου λειτουργία είναι αυτή που ο Θεός μού έδωσε

1. Η σημερινή ιδέα επαναβεβαιώνει τη θέση που έχεις αναλάβει στη σωτηρία.


Μάθημα 66 Η ευτυχία μου και η λειτουργία μου είναι ένα.

1. Σίγουρα θα έχεις παρατηρήσει την έμφαση που έχει δοθεί στα πρόσφατα μαθήματά μας, στην σύνδεση μεταξύ της εκπλήρωσης της λειτουργίας σου και της επίτευξης της ευτυχίας.


Μάθημα 67 Η Αγάπη με δημιούργησε όπως είναι ο Εαυτός Της

1. Η σημερινή ιδέα είναι μια πλήρης και ακριβής δήλωση για το ποιος είσαι.


Μάθημα 68 Η αγάπη δεν κρατά παράπονα

1. Εσύ που δημιουργήθηκες από την Αγάπη όπως είναι ο εαυτός της δεν μπορείς να έχεις παράπονα και να γνωρίζεις τον Εαυτό σου.


Μάθημα 69 Τα παράπονά μου κρύβουν το φως του κόσμου που υπάρχει μέσα μου

1. Κανένας δεν μπορεί να κοιτάξει αυτό που τα παράπονα σου κρύβουν.


Μάθημα 70 Η σωτηρία μου προέρχεται από εμένα

1. Όλοι οι πειρασμοί δεν είναι τίποτα άλλο παρά κάποια μορφή του βασικού πειρασμού να μην πιστέψεις την σημερινή ιδέα.


Μάθημα 71 Μόνο το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία θα πετύχει

1. Μπορεί να μην συνειδητοποιείς ότι το εγώ έχει επινοήσει ένα σχέδιο για την σωτηρία που αντιτίθεται στο σχέδιο του Θεού.


Μάθημα 72 Η διατήρηση παραπόνων είναι μια επίθεση στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία.

1. Ενώ έχουμε αναγνωρίσει ότι το σχέδιο του εγώ για τη σωτηρία είναι το αντίθετο του σχεδίου του Θεού, δεν έχουμε ακόμα τονίσει ότι είναι μια ενεργός επίθεση στο σχέδιο Του και μια εσκεμμένη προσπάθεια να το καταστρέψει.


Μάθημα 73 Θέλω να υπάρχει φως

1. Σήμερα θα εξετάσουμε την βούληση που μοιράζεσαι με τον Θεό.


Μάθημα 74 Δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από του Θεού.

1. Η σημερινή ιδέα μπορεί να θεωρηθεί ως η κεντρική σκέψη, προς την οποία όλες οι ασκήσεις μας κατευθύνονται.


Μάθημα 75 Το φως έχει έρθει

1. Το φως έχει έρθει.


Μάθημα 76 Δεν υπάγομαι σε κανένα νόμο, εκτός αυτών του Θεού.

1. Παρατηρήσαμε προηγουμένως πόσα ανόητα πράγματα σού έχουν φανεί να είναι σωτηρία.


Μάθημα 77 Τα θαύματα μού ανήκουν δικαιωματικά

1. Τα θαύματα σού ανήκουν δικαιωματικά εξαιτίας αυτού που είσαι.


Μάθημα 78 Τα θαύματα ας αντικαταστήσουν όλα τα παράπονα

1. Ίσως να μη σου είναι ακόμα εντελώς προφανές ότι κάθε απόφαση που παίρνεις είναι μια επιλογή μεταξύ ενός παράπονου και ενός θαύματος.


Μάθημα 79 Ας αναγνωρίσω το πρόβλημα για να λυθεί

1. Ένα πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί αν δε γνωρίζεις τι είναι.


Μάθημα 80 Ας αναγνωρίσω ότι τα προβλήματα μου έχουν λυθεί.

1. Αν είσαι πρόθυμος να αναγνωρίζεις τα προβλήματα σου, θα αναγνωρί­σεις ότι δεν έχεις κανένα πρόβλημα.


Επανάληψη ΙΙ – Εισαγωγή

1. Είμαστε έτοιμοι τώρα για μια άλλη επανάληψη.


Μάθημα 81 (Μαθήματα 61 έως 62)

Οι ιδέες μας για τη σημερινή επανάληψη είναι οι εξής:


Μάθημα 82 (Μαθήματα 63 έως 64)

Θα επανεξετάσουμε τις παρακάτω ιδέες σήμερα:


Μάθημα 83 (Μαθήματα 65 έως 66)

Σήμερα θα επανεξετάσουμε αυτές τις ιδέες:


Μάθημα 84 (Μαθήματα 67 έως 68)

Αυτές είναι οι ιδέες για τη σημερινή επανάληψη:


Μάθημα 85 (Μάθημα 69 έως 70)

Η σημερινή επανάληψη θα καλύψει τις εξής ιδέες:


Μάθημα 86 (Μαθήματα 71 ές 72)

Οι παρακάτω ιδέες είναι για επανάληψη σήμερα:


Μάθημα 87 (Μαθήματα 73 έως 74)

Η επανάληψη μας σήμερα θα καλύψει τις εξής ιδέες:


Μάθημα 88 (Μαθήματα 75 έως 76)

Σήμερα θα επανεξετάσουμε τις εξής ιδέες:


Μάθημα 89 (Μαθήματα 77 έως 78)

Οι ιδέες μας για επανάληψη σήμερα είναι οι εξής:


Μάθημα 90 (Μαθήματα 79 έως 80)

Για αυτή την επανάληψη θα χρησιμοποιήσουμε τις εξής ιδέες: