Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

1. Αν είσαι πρόθυμος να αναγνωρίζεις τα προβλήματα σου, θα αναγνωρί­σεις ότι δεν έχεις κανένα πρόβλημα. 2Το κεντρικό σου πρόβλημα έχει απαντηθεί, και δεν έχεις κανένα άλλο. 3Επομένως, πρέπει να είσαι εν ειρήνη. 4Η σωτηρία λοιπόν βασίζεται στο να αναγνωρίσεις αυτό το ένα πρόβλημα και να καταλάβεις ότι έχει λυθεί. 5 Ένα πρόβλημα, μία λύση. 6Η σωτηρία έχει επιτευχθεί. 7Η απελευθέρωση από τις συγκρούσεις σου έχει δοθεί. 8Αποδέξου αυτό το γεγονός και είσαι έτοιμος να πάρεις τη θέση που δικαιωματικά σου ανήκει στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία.
2. Το μοναδικό σου πρόβλημα έχει λυθεί! 2Επανάλαβέ το ξανά και ξανά  στον εαυτό σου σήμερα, με ευγνωμοσύνη και απόλυτη βεβαιότητα. 3 Έχεις αναγνωρίσει το μόνο σου πρόβλημα, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για το Άγιο Πνεύμα ώστε να σου δώσει την απάντηση του Θεού. 4 Έχεις παραμερί­σει την πλάνη κι έχεις δει το φως της αλήθειας. 5 Έχεις αποδεχτεί τη σωτηρία για τον εαυτό σου, φέρνοντας το πρόβλημα στη λύση του. 6Και μπορείς να αναγνωρίσεις τη λύση, επειδή το πρόβλημα έχει αναγνωριστεί.
3. Σήμερα η ειρήνη σου ανήκει δικαιωματικά. 2 Ένα πρόβλημα που έχει λυθεί δεν μπορεί να σε στενοχωρεί. 3Πρόσεξε μόνο να μην ξεχάσεις ότι όλα τα προβλήματα είναι το ίδιο. 4Εφόσον το θυμάσαι αυτό, οι πολλές τους μορφές δε θα σε εξαπατήσουν. 5Ενα πρόβλημα, μια λύση. 6Αποδέξου την ειρήνη που αυτή η απλή δήλωση φέρνει.
4. Στις μεγαλύτερες περιόδους εξάσκησης σήμερα, θα αξιώσουμε να λάβουμε την ειρήνη που πρέπει να είναι δική μας όταν το πρόβλημα και η λύση του έχουν συναντηθεί. 2Το πρόβλημα δεν μπορεί παρά να εξαλειφθεί γιατί η λύση του Θεού δεν μπορεί να αποτύχει. 3Έχοντας αναγνωρίσει το πρόβλημα, έχεις αναγνωρίσει και τη λύση. 4Η λύση ενυπάρχει στο πρόβλη­μα. 5Σου δόθηκε η λύση και την έχεις αποδεχτεί. 6Έχεις σωθεί.
5. Τώρα άφησε να σου δοθεί η ειρήνη που φέρνει αυτή η αποδοχή σου. 2Κλείσε τα μάτια σου και λάβε την αμοιβή σου. 3Αναγνώρισε ότι τα προβλήματα σου έχουν λυθεί. 4Αναγνώρισε ότι δεν έχεις ψυχολογικές συγκρούσεις, ότι είσαι ελεύθερος και εν ειρήνη. 5Πάνω από όλα, να θυμάσαι ότι έχεις ένα πρόβλημα και ότι το πρόβλημα έχει μία λύση. 6Σε αυτό έγκειται η απλότητα της σωτηρίας. 7Και είναι αυτό που εγγυάται την αποτελεσματικότητα της σωτηρίας.
6. Διαβεβαίωνε τον εαυτό σου συχνά σήμερα ότι τα προβλήματα σου έχουν λυθεί. 2Με βαθιά βεβαιότητα, επανάλαβε αυτή την ιδέα όσο το δυνατό πιο συχνά. 3Και πρόσεξε ιδιαίτερα να εφαρμόζεις τη σημερινή ιδέα σε οποιοδή­ποτε συγκεκριμένο πρόβλημα  προκύψει. 4Λέγε αμέσως:

5Ας αναγνωρίσω ότι αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί.

7. Ας είμαστε αποφασισμένοι να μην μαζεύουμε παράπονα σήμερα. 2Ας είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε ελεύθεροι από προβλήματα που δεν υπάρχουν. 3Το μέσον για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η απλή ειλικρίνεια. 4Μην εξαπατάς τον εαυτό σου ως προς το ποιο είναι το πρόβλημα, και δεν μπορείς παρά να αναγνωρίσεις ότι έχει λυθεί.

Share