Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Οι ιδέες μας για τη σημερινή επανάληψη είναι οι εξής:
1. (61) Είμαι το Φως του κόσμου.

2Πόσο άγιος είμαι που μου έχει δοθεί η λειτουργία να φωτίσω τον κόσμο! 3Ας είμαι ακίνητος μπροστά στην αγιοσύνη μου. 4Όλες  μου οι συγκρούσεις ας εξαφανιστούν μέσα στο ήρεμο φως της. 5Και μέσα στην ειρήνη της ας θυμηθώ Ποιος Είμαι.
2. Μερικές συγκεκριμένες μορφές για την εφαρμογή αυτής της ιδέας, όταν ιδιαίτερες δυσκολίες φαίνονται να προκύπτουν, θα μπορούσαν να είναι οι εξής:

2Ας μην κρύψω το φως του κόσμου που υπάρχει μέσα μου.
3Το φως του κόσμου ας λάμψει μέσω αυτής της εξωτερικής εμφάνισης.
4Αυτή η σκιά θα εξαφανιστεί μπροστά στο φως.

3. (62) Η συγχώρεση είναι η λειτουργία μου ως το φως τον κόσμου.

2Είναι μέσω της αποδοχής της λειτουργίας μου που θα δω το φως μέσα μου. 3Και μέσα σε αυτό το φως η λειτουργία μου θα είναι ξεκάθαρη και απόλυτα ευκρινής στην όραση μου. 4Η αποδοχή μου δεν βασίζεται στο να αναγνωρίσω ποια είναι η λειτουργία μου, επειδή ακόμα δεν καταλαβαίνω την συγχώρεση. 5Ωστόσο θα έχω εμπιστοσύνη ότι, στο φως, θα την δω όπως πραγματι­κά είναι.
4. Συγκεκριμένες μορφές εφαρμογής αυτής της ιδέας θα μπορούσαν να συμπεριλάβουν τα εξής:

2Ας με βοηθήσει αυτό να μάθω τι σημαίνει η συγχώρεση.
3Ας μην διαχωρίσω την λειτουργία μου από την θέλησή μου.
4Δεν θα το χρησιμοποιήσω αυτό για ξένο σκοπό.

Share