Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Σήμερα θα επανεξετάσουμε αυτές τις ιδέες:
1. (65) Η μόνη μου λειτουργία είναι αυτή που ο Θεός μου έδωσε.

2Δεν έχω καμιά λειτουργία, παρά μόνο αυτή που ο Θεός μου έδωσε. 3Αυτή η αναγνώριση με απελευθερώνει από όλες τις  συγκρούσεις επειδή σημαίνει ότι δεν μπορώ να έχω αλληλοσυγκρουόμενους στόχους. 4 Έχοντας έναν μόνο σκοπό, είμαι πάντοτε βέβαιος τι να κάνω, τι να πω και τι να σκεφτώ. 5Όλες οι αμφιβολίες δεν μπορούν παρά να εξαφανιστούν καθώς αναγνωρίζω ότι η μόνη μου λειτουργία είναι αυτή που μου έδωσε ο Θεός.
2) Πιο συγκεκριμένες εφαρμογές αυτής της ιδέας θα μπορούσαν να πάρουν τις εξής μορφές:

2Η αντίληψη που έχω για αυτό το ζήτημα δεν αλλάζει την λειτουργία μου.
3Αυτό το πράγμα δεν μου δίνει μια λειτουργία διαφορετική από αυτήν που μου έδωσε ο Θεός.
4Ας μην το χρησιμοποιήσω αυτό για να δικαιολογήσω μια λειτουργία που ο Θεός δεν μου έδωσε.

3. (66) Η ευτυχία μου και η λειτουργία μου είναι ένα.

2 Όλα τα πράγματα που προέρχονται από το Θεό είναι ένα.
3Προέρχονται από την Ενότητα και πρέπει να ληφθούν ως ένα.
4Η εκπλήρωση της λειτουργίας μου είναι η ευτυχία διότι και τα δύο προέρχονται από την ίδια Πηγή.
5Και αν θα ήθελα να βρω την ευτυχία, πρέπει να μάθω να αναγνωρίζω τι με κάνει ευτυχισμένο.

4) Μερικές χρήσιμες μορφές για τις συγκεκριμένες εφαρμογές αυτής της ιδέας είναι οι εξής:

2Αυτό δεν μπορεί να διαχωρίσει την ευτυχία μου από την λειτουργία μου.
3Η ενότητα της ευτυχίας μου και της λειτουργίας μου παραμένει ολοκληρωτικά ανεπηρέαστη από αυτό.
4Ούτε αυτό, ούτε τίποτα άλλο, δεν μπορεί να δικαιολογήσει την ψευδαίσθηση της ευτυχίας ξέχωρα από την λειτουργία μου.

Share