Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Η επανάληψη μας σήμερα θα καλύψει τις εξής ιδέες:

1. (73) Θέλω να υπάρχει φως.

2Θα χρησιμοποιήσω την δύναμη της θέλησής μου σήμερα. 3Δεν είναι το θέλημα μου να βαδίζω στα τυφλά μέσα στο σκοτάδι, φοβούμενος τις σκιές και αφανή πράγματα που  δεν είναι πραγματικά. 4Το φως θα είναι ο οδηγός μου σήμερα. 5Θα το ακολουθήσω όπου με οδηγεί και θα κοιτάξω μόνο ό,τι μου δείχνει. 6Σήμερα θα βιώσω την ειρήνη της αληθινής αντίληψης.

2. Οι παρακάτω μορφές αυτής της ιδέας μπορεί να είναι χρήσιμες για συγκεκριμένες εφαρμογές:

2Αυτό δεν μπορεί να κρύψει το φως που θέλω να δω.
3Βρίσκεσαι μαζί μου στο φως… [εδώ ανάφερε το όνομα ενός προσώπου.]
4Στο φως αυτή η κατάσταση θα φανεί διαφορετική.

3. (74) Δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από του Θεού.

2Είμαι ασφαλής σήμερα επειδή δεν υπάρχει άλλη βούληση εκτός από του Θεού. 3Μπορώ να φοβηθώ μόνο αν πιστεύω ότι υπάρχει μια άλλη βούληση. 4Προσπαθώ να επιτεθώ μόνο όταν φοβάμαι και μόνον όταν προσπαθώ να επιτεθώ μπορώ να πιστεύω ότι η αιώνια ασφάλεια μου απειλείται. 5Σήμερα θα αναγνωρίσω ότι όλο αυτό δεν έχει συμβεί. 6Είμαι ασφαλής επειδή δεν υπάρχει άλλη θέληση εκτός από του Θεού.

4. Τα παρακάτω είναι μερικές χρήσιμες μορφές αυτής της ιδέας για συγκεκριμένες εφαρμογές:

2Ας το αντιληφθώ αυτό σύμφωνα με το Θέλημα τον Θεού.
3Είναι το Θέλημα τον Θεού ότι είσαι ο Υιός Του…[ανάφερε εδώ το όνομα ενός προσώπου] και το δικό μου θέλημα επίσης.
4Όπως και να το δω αυτό, είναι μέρος του Θελήματος του Θεού για μένα.

Share