Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Σήμερα θα επανεξετάσουμε τις εξής ιδέες:

1. (75) Το φως έχει έρθει.

2 Επιλέγοντας την σωτηρία αντί την επίθεση, απλώς επιλέγω να αναγνωρί­σω αυτό που ήδη υπάρχει. 3Η σωτηρία είναι μια απόφαση που έχει ήδη ληφθεί. 4Η επίθεση και τα παράπονα δεν υπάρχουν για να επιλέξω. 5Αυτός είναι ο λόγος που πάντα διαλέγω μεταξύ της αλήθειας και των ψευδαισθήσεων, μεταξύ αυτού που υπάρχει και αυτού που δεν υπάρχει. 6Το φως έχει έρθει. 7Δεν μπορώ παρά να διαλέξω το φως επειδή δεν υπάρχει άλλη επιλογή. 8Το φως έχει αντικαταστήσει το σκοτάδι και το σκοτάδι έχει φύγει.

2. Τα παρακάτω θα αποδειχθούν χρήσιμες μορφές για συγκεκριμένες εφαρμογές αυτής της ιδέας:

2Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να μου δείξει το σκοτάδι επειδή το φως έχει έρθει.
3Το φως μέσα σου είναι το μόνο πράγμα που θα ήθελα να δω…[ανάφερε εδώ το όνομα ενός προσώπου].
4Θα ήθελα να δω σε αυτό, μόνο ό,τι υπάρχει.

3. (76) Δεν υπάγομαι σε κανέναν νόμο, εκτός αυτών του Θεού.

2Εδώ είναι η τέλεια δήλωση της ελευθερίας μου. 3Δεν βρίσκομαι υπό την επιρροή άλλων νόμων εκτός των νόμων του Θεού. 4Μπαίνω συνεχώς στον πειρασμό να επινοώ άλλους νόμους και να τους δίνω την δύναμη να με εξουσιάζουν. 5Υποφέρω μόνο εξαιτίας της πίστης μου σε αυτούς. 6Δεν έχουν καμιά πραγματική επίδραση πάνω μου. 7Είμαι τελείως ελεύθερος από τις συνέπειες όλων των νόμων εκτός των νόμων του Θεού. 8Και οι δικοί Του νόμοι είναι οι νόμοι της ελευθερίας.

4. Για συγκεκριμένες μορφές εφαρμογής αυτής της ιδέας τα παρακάτω μπορεί να είναι χρήσιμα :

2Η αντίληψη που έχω για αυτό μου δείχνει ότι πιστεύω σε νόμους που δεν υπάρχουν.
3Βλέπω μόνο τους νόμους του Θεού να λειτουργούν σε αυτήν την κατάσταση.

4Ας αφήσω τους νόμους του Θεού και όχι τους δικούς μου να το διευθύνουν αυτό.


 

Share