Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Οι ιδέες μας για επανάληψη σήμερα είναι οι εξής:

1. (77) Τα θαύματα μου ανήκουν δικαιωματικά.

2Τα θαύματα μου ανήκουν δικαιωματικά επειδή δεν βρίσκομαι υπό την επιρροή άλλων νόμων εκτός των νόμων του Θεού. 3Οι νόμοι Του με απελευθερώνουν από όλα τα παράπονα αντικαθιστώντας τα με θαύματα. 4Και θα ήθελα να αποδεχτώ τα θαύματα στην θέση των παραπόνων,  που δεν είναι άλλο παρά ψευδαισθήσεις που κρύβουν τα θαύματα τα οποία βρίσκονται πέρα από αυτά. 5Τώρα θα ήθελα να αποδεχτώ μόνο ό,τι δικαιώματα μού δίνουν οι νόμοι του Θεού, ώστε να μπορέσω να τα χρησιμοποιήσω για την λειτουργία που Αυτός μου έχει δώσει.

2.Θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις τις παρακάτω υποδείξεις για τις συγκεκριμένες εφαρμογές αυτής της ιδέας:

2Πίσω από αυτό υπάρχει ένα θαύμα, το οποίο μου ανήκει δικαιωματικά.
3Ας μην έχω παράπονο από σένα …[ανάφερε εδώ το όνομα ενός προσώπου],
αλλά να σού προσφέρω το θαύμα που σου ανήκει. 

4Αν την δω αληθινά, αυτή η κατάσταση μου προσφέρει ένα θαύμα,

3. (78) Τα θαύματα ας αντικαταστήσουν όλα τα παράπονα.

2Με αυτή την ιδέα ενώνω την βούληση μου με την βούληση του Αγίου Πνεύματος και τις αντιλαμβάνομαι ως ένα. 3Με αυτή την ιδέα αποδέχομαι την απελευθέρωση μου από την κόλαση. 4Με αυτή την ιδέα εκφράζω την προθυμία μου να αντικατασταθούν όλες μου οι ψευδαισθήσεις από την αλήθεια, σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού για την σωτηρία μου. 5Δεν θα ήθελα να κάνω εξαιρέσεις ούτε και να επινοήσω υποκατάστατα. 6Θέλω όλο τον  Ουρανό και μόνο τον Ουρανό, τον οποίο και ο Θεός θέλει να έχω.

4. Χρήσιμες συγκεκριμένες μορφές εφαρμογής αυτής της ιδέας μπορεί να είναι:

2Δεν θα ήθελα να κρατήσω αυτό το παράπονο ξέχωρα από την σωτηρία μου.
3Τα παράπονα μας ας αντικατασταθούν από θαύματα …[ανάφερε εδώ το όνομα ενός προσώπου].
4Πέρα από αυτό είναι το θαύμα με το οποίο όλα τα παράπονά μου αντικαθίστανται.


 

Share