Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Για αυτή την επανάληψη θα χρησιμοποιήσουμε τις εξής ιδέες:

1. (79) Ας αναγνωρίσω το πρόβλημα ώστε να μπορέσει να λυθεί.

2Ας συνειδητοποιήσω σήμερα ότι το πρόβλημα είναι πάντοτε κάποια μορφή παραπόνου που τρέφω. 3Ας καταλάβω επίσης ότι η λύση είναι πάντα ένα θαύμα, με το οποίο αφήνω το παράπονο να αντικατασταθεί. 4Σήμερα θα ήθελα να θυμηθώ την απλότητα της σωτηρίας, ενισχύοντας το μάθημα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και μια λύση. 5Το πρόβλημα είναι ένα παράπονο, η λύση είναι ένα θαύμα. 6Και προσκαλώ την λύση να έρθει σε μένα, μέσω της συγχώρεσης του παραπόνου και του καλωσορίσματος του θαύματος που παίρνει τη θέση του.

2. Συγκεκριμένες εφαρμογές αυτής της ιδέας θα μπορούσαν να πάρουν τις εξής μορφές:

2Αυτό μού παρουσιάζει ένα πρόβλημα το οποίο θα ήθελα να λυθεί.
3Το θαύμα πίσω από αυτό το παράπονο θα το λύσει για μένα.
4Η απάντηση σε αυτό το πρόβλημα είναι το θαύμα που το πρόβλημα κρύβει.

3. (80) Ας αναγνωρίσω ότι τα προβλήματα μου έχουν λυθεί.

2Φαίνεται να έχω προβλήματα μόνο επειδή κακομεταχειρίζομαι το χρόνο. 3Πιστεύω ότι πρώτα έρχεται το πρόβλημα και μετά πρέπει να παρέλθει ένα χρονικό διάστημα  προτού το πρόβλημα μπορέσει να λυθεί. 4Δεν βλέπω ότι το πρόβλημα και η λύση του συμβαίνουν ταυτόχρονα. 5Ο λόγος για αυτό είναι ότι δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι ο Θεός έχει τοποθετήσει την λύση μαζί με το πρόβλημα, ώστε να μην μπορεί ο χρόνος να τα διαχωρίσει. 6Το Άγιο Πνεύμα θα μου το διδάξει αυτό αν Το αφήσω. 7Και θα καταλάβω ότι είναι αδύνατον να έχω ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει ήδη λυθεί.

4. Οι εξής μορφές της ιδέας θα είναι χρήσιμες για συγκεκριμένες εφαρμογές:

2Δεν χρειάζεται να περιμένω να λυθεί αυτό.
3Η λύση αυτού του προβλήματος μού έχει ήδη δοθεί, αν την αποδεχτώ.
4Ο χρόνος δεν μπορεί να διαχωρίσει αυτό το πρόβλημα από την λύση του.


 

Share