Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

Κεφ.12.I. Η Κρίση του Αγίου Πνεύματος

1. Σας έχω ήδη πει να μην κάνετε τα λάθη πραγματικά και ο τρόπος είναι πολύ απλός.


Κεφ.12.II.Ο τρόπος να θυμηθείτε τον Θεό

1. Τα θαύματα είναι απλά η Μετάφραση της άρνησης σε αλήθεια.


Κεφ.12.III. Η Επένδυση στην Πραγματικότητα

1.Κάποτε σου ζήτησα να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου και να τα δώσεις στους φτωχούς και να με ακολουθήσεις.


Κεφ.12.IV. Αναζητώντας και Βρίσκοντας

1. Το εγώ είναι βέβαιο πως η αγάπη είναι επικίνδυνη και αυτή είναι πάντοτε η κεντρική του διδασκαλία.


Κεφ.12.VII. Κοιτάζοντας προς τα Μέσα

1. Τα θαύματα δείχνουν ότι η μάθηση πραγματοποιήθηκε κάτω από τη σωστή καθοδήγηση, διότι η μάθηση είναι αόρατη και το τι έμαθε κανείς φαίνεται από τα αποτελέσματα.


Κεφ.12.V.Τα Σωστά Μαθήματα

1. Μόνο η αγάπη έχει δύναμη επειδή είναι αδιαίρετη.


Κεφ.12.VI. Η όραση του Χριστού

1. Το εγώ προσπαθεί να σας διδάξει πώς να κερδίσετε ολόκληρο τον κόσμο και να χάσετε την ψυχή σας.


Κεφ.12.VIII. Η Έλξη της Αγάπης για την Αγάπη

1. Πιστεύετε πραγματικά πως μπορείτε να σκοτώσετε τον Υιό του Θεού;