Συμπληρώστε την λέξη και πατήστε enter

8. Τι είναι ο πραγματικός κόσμος; – Μαθήματα 291-300

Μάθημα 291 Σήμερα είναι μια μέρα γαλήνης και ειρήνης.


9. Τι είναι η Δευτέρα Παρουσία; – Μαθήματα 301-310

Μάθημα 301 Και ο ίδιος ο Θεός θα σκουπίσει όλα τα δάκρυα.


10. Τι είναι η Έσχατη Κρίση; – Μαθήματα 311-320

Μάθημα 311 Κρίνω όλα τα πράγματα, έτσι όπως τα θέλω να είναι.


11. Τι Είναι η Δημιουργία; – Μαθήματα 321-330

Μάθημα 321 Πατέρα, η ελευθερία μου, βρίσκεται μόνο σε Σένα.


12. Τι είναι το εγώ; – Μαθήματα 331-340

Μάθημα 331 Δεν υπάρχει καμιά σύγκρουση, επειδή η βούλησή μου είναι δική Σου.


13. Τι είναι ένα θαύμα; – Μαθήματα 341 – 350

Μάθημα 341 Δεν μπορώ να επιτεθώ παρά μόνο στην αναμαρτησία μου και είναι μόνο αυτή που με κρατά ασφαλή.


14. Τι Είμαι; – Μαθήματα 351-360

Μάθημα 351 Ο αναμάρτητος αδερφός μου είναι ο οδηγός μου στην ειρήνη. Ο αμαρτωλός αδερφός μου είναι ο οδηγός μου στον πόνο. Κι αυτόν που επιλέγω να κοιτάξω, αυτόν θα δω.


ΤΕΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ – Εισαγωγή – Μαθήματα 361 έως 365 – ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Μαθήματα 361 – 365 Αυτή την άγια στιγμή θέλω να την δώσω σε Σένα. Έσω Εσύ επικεφαλής. Επειδή θα ακολουθήσω, Βέβαιος ότι η καθοδήγηση Σου μου δίνει ειρήνη.